14 januari 2020
Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.

Voor wie?

  • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen zoals een burengroep, buurtcomité, …).
  • Lokale organisaties (buurthuizen, sociaal-culturele verenigingen, natuurverenigingen, …) die een activiteit ontwikkelen samen met bewoners en waarbij de activiteit niet beperkt blijft tot de leden van de vereniging.
    • Dus ook jouw jeugdhuis!
  • Lokale besturen, zorginstellingen, … die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen en samen concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project (i.e. bij de uitwerking van het idee) actief betrokken worden.

Indienen kan tot en met 4 maart 2020 en geselecteerden kunnen tot €5.000 financiële steun verwachten.

>>> Meer info en inschrijven hier.