11 juli 2019
Op 7 en 8 juni woonden Formaat rvb-lid Bert Hertenweg en collega Nick Beerens de algemene vergadering van ECYC bij in Brussel. Hoe dat eraan toe ging, lees je hieronder.

De Europese federatie voor open jeugdwerk

ECYC (European Confederation of Youth Clubs) is de Europese federatie voor open jeugdwerk. Formaat is, samen met een 20-tal andere jeugdwerkorganisaties aangesloten bij ECYC. De leden zijn verspreid over heel Europa: Cyprus, Italië, Spanje, IJsland, Noorwegen, Finland, Ierland, Azerbeidzjan, enzovoort. Elke twee jaar vinden drie algemene vergaderingen plaats. Een daarvan is steeds in Brussel, de rest varieert qua locatie: Londen, Straatsburg, Reykjavik… Op zo’n algemene vergadering komen uiteraard de ‘klassiekers’ aan bod zoals het stemmen over nieuwe leden, en het goedkeuren van de jaarrekening. Er is echter ook tijd voor inhoud, boeiende plaatsbezoeken en interessante gesprekken. Op 7 en 8 juni gingen Bert Hertenweg (ex-voorzitter De Haajf, ex-RaaTslid en bestuurder bij Formaat) en Nick Beerens (Formaat) naar de algemene vergadering van ECYC in Brussel.

Plaatsbezoeken, beleidsdocumenten en stemmingen

De avond voor de algemene vergadering is er steeds een ‘get-together dinner’. Dat is hét ideale moment om met iedereen kennis te maken. Er zijn steevast een aantal anciens, maar het is een wisselende groep, waardoor je elke keer nieuwe mensen leert kennen. Tijdens het eten blijkt meteen dat het een boeiende twee dagen zullen worden: de manier waarop aan jeugdwerk wordt gedaan en waarop jeugdwerk (al dan niet) wordt gesubsidieerd en onderwezen is dermate verschillend in alle landen, dat je van elke organisatie wel iets kan opsteken.

De eerste dag is traditioneel de dag van de plaatsbezoeken. Zo bezochten we vrijdagvoormiddag jeugdcentrum ‘Le Bazar’ en ‘Le Foyer des Jeunes de Marolles’. In de namiddag werden we door enkele boeiende sprekers geïnspireerd over inclusie in het jeugdwerk. Daarna werkten we in eerder samengestelde werkgroepen verder rond drie thema’s: inclusie van kansarme jongeren, jeugdbeleid en jongerenparticipatie en opleiding van jeugdwerkers. De lange werkdag wordt afgesloten met een presentatie van ‘The Logbook’, een web-based tool voor het documenteren van open jeugdwerk en groepsactiviteiten. En dan is het tijd voor ontspanning. Het voordeel van Brussel is de overvloed aan goeie restaurants en gezellige cafés. De Europeanen zijn enthousiast over onze bruisende hoofdstad! Iedereen kent elkaar al wat beter en tussen pot en pint wordt er gebabbeld over jeugdwerk en over de nationale realiteit, maar ook over muziek, voetbal en zelfs over de liefde.

De tweede dag vertellen de bestuurs- en personeelsleden van ECYC ons wat zij ondernemen op vlak van jeugdwerkbeleid en jeugdwerkactiviteiten op Europees niveau. En dat is heel veel – een opsomming zou ons te ver leiden. Daarnaast krijgen we te horen dat jeugdwerk eindelijk leeft op Europees niveau: er is de ‘EU Youth Strategy’, de ‘European Youth Work Agenda’, de ‘EU Youth Conference’, de ‘Recommendation on Youth Work’ van de Raad van Europa, de ‘2030 Strategy’ van de Raad van Europa, waarbij jeugdwerk een van de vier prioriteiten is, enzovoort. Na een koffiepauze stellen drie nieuwe organisaties zich voor: zij willen graag lid worden van het brede netwerk van ECYC. Welkom CRH Asbl (Wallonië), Cavan (Azerbeidzjan) en Proni (Bosnië en Herzegovina)! In de namiddag bespreken we het beleidsdocument over inclusie in het jeugdwerk: elke organisatie mag aanpassingen opgeven, waar dan telkens wordt over gestemd met de ganse groep. Na een korte bespreking van het werk van ECYC in de toekomst en het vastleggen van data en locaties voor de volgende algemene vergaderingen, is het tijd voor het afsluitende avondmaal. Na een heerlijke maaltijd, veel afscheidsknuffels en een welgemeende ‘hope to see you soon’ sluiten we een zwaar, maar interessant weekend af.