Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Met vandaag: "Ons gebouw is beschadigd na een (poging tot) inbraak. Wie draait hiervoor op?"

In bijna alle gevallen wordt er door de gemeente, een parochiale vzw, een particuliere verhuurder … een gebouw ter beschikking gesteld aan het jeugdhuis. Het principe is steeds dat de eigenaar een polis brand neemt. Deze polis kan uitgebreid worden met schade ten gevolgen van inbraak(pogingen).

Wanneer er schade is aan het gebouw richt je je naar degene die het gebouw ter beschikking stelt. Het heeft dus geen zin om je eigen verzekeraar te contacteren, tenzij je zelf de brandpolis hebt.

Er zijn soms wel uitzonderingen. Het kan voorkomen dat de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf een locatie ter beschikking stelt, maar een brandpolis heeft met een erg hoge franchise (bijvoorbeeld 20.000 euro). Het jeugdhuis dient zich dan uiteraard te verzekeren voor het bedrag van de franchise. In dat geval zal je je wel moeten richten naar je eigen verzekeraar.

Als de dader gekend is, is het evident dat de verzekeringsmaatschappij de schade op deze persoon zal verhalen.

Wil je je indekken voor schade aan de inboedel dan moet je zelf voor een verzekering zorgen. Je neemt dan een uitbreiding op je polis brand inboedel. Slechts weinig jeugdhuizen beschikken hierover.

Meer weten over verzekeringen? Je vindt het hier.