2020: BAM! De wereld gaat in lockdown en het open jeugdwerk wordt grondig door elkaar geschud. Al meer dan een jaar lang moeten jongereninitiatieven hun werkingen afwisselend stopzetten, heruitvinden en heropstarten. Tijd om de rekening op te maken en vooruit te kijken naar het open jeugdwerk na corona: wat leren we hier uit? En vooral: hoe moeten we nu verder?

Waarom dit traject lopen?

Het open jeugdwerk heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug, en zal ook de komende periode nog lastige tijden tegemoet treden. De gevolgen van corona en de bijkomende maatregelen waren ernstig: inkomsten stopten per direct, terwijl de kosten vaak doorliepen; het contact met jongeren kwam onder druk te liggen door de fysieke afstand en de manieren om aan ontmoeting en uitwisseling te werken, geraakten (door digitale moeheid) na twee lockdowns en drie coronagolven stilaan uitgeput.

Verschillende werkingen plooien zich dubbel om zich steeds opnieuw heruit te vinden. Bij anderen blijft het oorverdovend stil. Deze crisis vergt het uiterste van onszelf, en zeker van het jeugdwerk. We zijn absoluut veerkrachtig en staan op de eerste rij om te schakelen, maar wat hierna? Deze vraag roept een massa nieuwe vragen op. Tijd voor een grondig onderzoek.

Vier onderzoeksvragen

  1. Wat is de impact van corona en de maatregelen op de werking van jeugdhuizen en andere open jeugdwerk initiatieven? (aanbod-bereik-vrijwilligers-financieel-tewerkstelling)
  2. Hoe verhoudt zich dit t.o.v. de bouwstenen van open jeugdwerk? Heeft de crisis gevolgen die ingrijpen op de kern van open jeugdwerk?
  3. Hoe kunnen Formaat en lokale overheden de relance van initiatieven ondersteunen en versterken en ruimte geven aan nieuwe initiatieven om op te starten?
  4. Hoe kunnen Formaat, lokale overheden en initiatieven inspelen op behoeftes die jongeren zelf aangeven? (nieuwe methodes, aanbod, ...)?

Hoe pakken we het aan?

Formaat maakt in 2021-2022 tijd om de impact van corona, de lockdowns en maatregelen grondig te onderzoeken: welke schade liepen we op? Welke impact heeft dit op de bouwstenen van open jeugdwerk? En vooral: hoe gaan we hier mee verder? Via een gerichte bevraging van open jeugdwerkinitiatieven, medewerkers en lokale besturen achterhalen we de impact die werkingen na een jaar coronamaatregelen ondervinden. We becijferen en verdiepen om een helder beeld te krijgen.

We kijken ook naar alternatieven en inspirerende voorbeelden hoe je als werking en als ondersteunend bestuur via andere wegen je doelen en je doelgroep kan bereiken.

We kijken ook al vooruit naar de toekomst: welke gaten moeten we als eerste dichtrijden? Welke leerlessen houden we over na corona? Passen we onze werking aan, gaan we dingen anders doen? Waar zetten we op in?

Dit alles om het open jeugdwerk en de lokale besturen waarin ze werken, te inspireren en adviseren zodat we ook tijdens en na corona kunnen werken aan meer en beter open jeugdwerk.

What’s in it for you?

Met dit traject ondersteunen we jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven in de heropstart na corona. Het voorbije jaar zijn we al te vaak in de val getrapt van heel snel te willen schakelen. Daarmee doe je soms meer kwaad dan goed. Formaat wil daarom jouw werking en jouw lokale overheid informeren, inspireren en adviseren om de heropstart goed aan te pakken en op de juiste zaken in te zetten. Enkele voorbeelden:

  • We merken dat het thema psychisch welzijn steeds meer op de voorgrond treedt bij jongeren. Formaat verzamelt en deelt een aantal goede voorbeelden om je te inspireren.
  • Ventilatie en luchtkwaliteit zijn ook in jeugdhuizen steeds meer van belang om virusbroeihaarden te vermijden. Formaat organiseert een samenaankoop CO2 meters. Of Formaat verzamelt good practices rond buiten werken en adviseert lokale besturen om hier ruimte en financiële ondersteuning voor vrij te maken.
  • Open jeugdwerkingen hebben vooral moeite met de rekeningen infrastructuur te betalen. Formaat lobbyt bij lokale besturen voor een eenmalige opheffing / subsidiëring van infrastructuurskosten

Om deze acties te kunnen ondernemen, hebben wij weliswaar jouw hulp nodig. Vul daarom onze vragenlijst in.

We werken samen

“Waar waren we gebleven?” is een praktijkwetenschappelijk onderzoek dat door Formaat vzw gedurende 2021 en 2022 geleid wordt. Om tot doordachte en onderbouwde adviezen te komen, werken we samen met verschillende vrijwillige en professionele open jeugdwerkinitiatieven, lokale jeugdambtenaren, Bataljong en De Ambrassade.

We houden je op de hoogte

De resultaten van onze onderzoeken delen we continu via onze website. Je zal hier ook steeds inspirerende praktijken, goede voorbeelden en handige tips terug kunnen vinden.