24 juli 2018

Wat is het?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerd bedrag) bijverdienen zonder op dat bedrag belastingen of sociale bijdragen te betalen.

Het moet dan wel gaan over verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand (jaarlijks geïndexeerd bedrag) besparen.

Voor wie kan het?

Dit statuut is enkel mogelijk voor:

 • Werknemers die minstens 4/5 werken
 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gepensioneerden

Hoe regel je het?

Vanaf 15 juli 2018 moeten klussen tegen betaling aangegeven worden. Als een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging aangifte doen via de nieuwe onlinedienst ‘Bijklussen’. Als jij in je vrije tijd een klus opknapt voor een andere burger, doe je zelf de aangifte. Deeleconomieplatformen communiceren je inkomsten zelf aan de overheid.

De onlinedienst die je nodig hebt om de aangifte te doen, vind je hier: https://www.verenigingswerk.be/nl/index.html.

Wat betekent dat voor mijn jeugdhuis?
Als het gaat over eventueel bijklussen in het jeugdhuis, gaat het dus over verenigingswerk. Dat zijn immers betaalde diensten voor socioculturele verenigingen (of openbare besturen).

Belangrijk:
Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger zijn en betaald bijklussen, tenzij je echt helemaal niets krijgt voor je vrijwilligerswerk (dus ook geen vergoeding voor je onkosten).

De diensten mogen ook niet professioneel zijn en moeten op onderstaande lijst van toegelaten activiteiten staan.

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen een jeugdbeweging en/of een speelpleinwerking[1];
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur;
 • Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen;
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector;
 • Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
 • Persoon die actief is bij initiatieven van sociaalcultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties;
 • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt;
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de volgende sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, jeugd, sport, inrichter van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming, sociaalcultureel volwassenwerk, cultuureducatie en kunst;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, inrichter van onderwijs, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
 • Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Wil je hier meer over weten? Mail dan naar vraaghet@formaat.be!

[1] De nieuwe wet met ‘verenigingswerk’ of het ‘semi-agorale statuut’ werkt met een reparatiewet. Dat betekent dat binnenkort jeugdbewegingen en speelpleinen, nu nog bij puntje 1, van de lijst zullen worden verwijderd.