Klik hier voor de bevraging!


Al meer dan een jaar lang moeten jongereninitiatieven hun werkingen afwisselend stopzetten, heruitvinden en heropstarten. Met het onderzoek 'Waar waren we gebleven' maakt Formaat de rekening op en onderzoeken we hoe we verder moeten.

Het open jeugdwerk heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug, en zal ook de komende periode nog lastige tijden tegemoet treden. 

Verschillende werkingen plooien zich dubbel om zich steeds opnieuw heruit te vinden. Bij anderen blijft het stil. Deze crisis vergt het uiterste van onszelf, en zeker van het jeugdwerk. We zijn absoluut veerkrachtig en staan op de eerste rij om te schakelen, maar wat hierna? Deze vraag roept een massa nieuwe vragen op. Tijd voor een grondig onderzoek.

Formaat wilt de impact van coron(en de maatregelen) op jeugdhuizen en andere open jeugdwerk initiatieven meten en in kaart brengen. Met de resultaten gaan we aan de slag om Formaat, de sector en lokale besturen voor te bereiden op open jeugdwerk na corona. Dit door in te zetten op concrete adviezen en acties

We roepen al onze leden op om de bevraging in te vullen:

Meer informatie over het onderzoek vind je hier