06 maart 2020
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: “Mogen we pokeren in ons jeugdhuis?”

Waarom zou je niet mogen pokeren?

Om deze vraag te beantwoorden moet bekeken worden of het pokerspel valt onder de definitie van een kansspel. Wanneer het gaat over poker als kansspel moet voldaan worden aan drie voorwaarden, namelijk:

  1. Er is een inzet die de speler mogelijk kan verliezen door het spel.
  2. Er is een spel met kanselement. Dit is bij poker altijd het geval.
  3. Er is een uitbetaling van de inzetten die afhangt van de resultaten van het spel.

Er zijn dus twee factoren belangrijk om te oordelen of pokeren in het jeugdhuis mag: het inzetbedrag en de uitbetaling. Deze twee factoren zijn beslissend over of het al dan niet mag in het jeugdhuis.

Pokeren met inzet en uitbetaling

Wanneer aan de drie voorwaarden wordt voldaan - er is dus sprake van inzet en/of uitbetaling – gaat het over een kansspel. Kansspelen zijn volgens de wet verboden, maar er bestaan twee uitzonderingen:

  • Pokeren met inzet kan indien je een vergunning hebt. Een vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie, maar die worden enkel toegekend aan klasse A casino’s. Pokeren met grote inzet is dus altijd verboden in jeugdhuizen.
  • Kaartspelen zijn toegelaten indien ze slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren. Die beperkte inzet komt neer op maximaal 0,22 euro en een maximale winst van 6,20 euro. Iedere andere onrechtstreekse vorm of verdoken vorm van inzet wordt ook beschouwd als een inzet. Dat wil zeggen dat zowel materiële zaken als kortingsprijzen op drank ook tellen als winst.

Pokeren zonder inzet en uitbetaling

Wanneer er in het jeugdhuis wordt gepokerd en er is geen inzet en/of uitbetaling aan gekoppeld, is dat uiteraard legaal. In dat geval wordt niet voldaan aan de drie voorwaarden om van een kansspel te spreken. Dan is pokeren gelijk aan ieder ander (gezelschaps)spel en kan het dus ook in het jeugdhuis.

Let wel op: zoals eerder vermeld zijn ook materiële inzetten een vorm van inzet.

Heb jij zelf nog vragen? Mail naar vraaghet@formaat.be.