04 december 2019
Begin dit jaar schreef Formaat samen met de kinderen en jongeren in en rond jeugdhuizen een verkiezingsmemorandum. Daarin schoven we acht brede thema’s naar voor. Acht thema’s waar telkens standpunten, vragen en/of eisen aan vasthangen. #VuurWerk
  1. Professionaliseer en innoveer het jeugd(huis)werk verder
  2. Zorg voor betaalbare en duurzame plekken voor jongeren
  3. Stop het polariserend discours en bestrijd discriminatie
  4. Geef jongeren toegang tot kwaliteitsvol werk
  5. Ondernemerschap is een optie voor iedereen
  6. Luister naar alle jongeren en betrek hen bij de opmaak, planning en implementatie van het beleid
  7. Zorg voor meer voldoende ondersteuning van jonge evenementorganisatoren gelinkt aan het jeugdwerk
  8. Maak werk van administratieve vereenvoudiging en beperkt regulitis

Om dat memorandum kracht bij te zetten en beter behapbaar te maken, maakten we daar een animatievideo van:

We zijn een van de vele verenigingen die op deze manier een belangenbehartiger en spreekbuis willen zijn voor kinderen en jongeren. Het is dan ook meer dan ooit belangrijk dat de stem van de burger, van álle burgers, gehoord en versterkt wordt. En laat dat nu net de sterkte zijn van de socioculturele sector: bottom-up, waardevol en mensgericht werken aan een solidaire samenleving.

Formaat maakt dan ook mee #vuurwerk om het belang van middenveldorganisaties in de kijker te zetten. Het zijn die verenigingen en organisaties die werk maken van een open maatschappij waar iedereen, ook álle kinderen en jongeren centraal staan, waar hun stem er echt toe doet, waar ze ruimte krijgen om te falen, waar ze kunnen groeien en leren, waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

>>> Lees meer over ons memorandum en de afgelopen verkiezingen>>> Lees meer over ons memorandum en de afgelopen verkiezingen