08 mei 2019
‚ÄčOp 26 mei 2019 zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Net zoals de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn deze verkiezingen ontzettend belangrijk voor kinderen en jongeren in ons land. De Vlaamse, federale en Europese beleidsprioriteiten hebben immers rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op hun leefwereld.

Formaat en de kinderen en jongeren in en rond jeugdhuizen schuiven acht brede thema's naar voor. Acht thema's waar telkens standpunten, vragen en/of eisen aan vasthangen. Neem deze vragen ter harte en zorg, samen met ons, voor een open, sociale en solidaire samenleving. Deze tekst is zowel een oproep om de stem van kinderen en jongeren serieus te nemen, als een manier om die stem tot bij de beleidsmakers te krijgen.

Lees het memorandum van Formaat voor de verkiezingen van mei 2019 hier online of download de pdf hier.