03 augustus 2018
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Mag SABAM controleren op events waar enkel niet-beschermd werk wordt gespeeld?"

Het antwoord is kort en krachtig: ja.

Zodra het werk een vorm heeft die het publiek toelaat er kennis mee te maken, wordt het door de wet beschermd. Dat betekent dat de auteur het recht heeft zijn creatie als zijn intellectuele eigendom te beschouwen. Dat wil zeggen dat ze niet zomaar door anderen mag worden nagebootst. Ook mag het werk niet op openbare plekken worden getoond of uitgevoerd, zonder de toestemming van de auteur. Als die groen licht geeft, zal de ‘gebruiker’ van het werk in ruil daarvoor doorgaans auteursrechten moeten betalen.

De gebruiker kan iemand zijn die een fuif of een concert organiseert, een toneelstuk opvoert, een kunsttentoonstelling organiseert of een literaire lezing houdt. Het kan ook een uitgever zijn van een boek, krant of magazine waarin een beschermde foto, een schilderij of een beschermd architecturaal werk wordt afgebeeld. Hij betaalt de auteur een kleine vergoeding, telkens wanneer hij het werk ‘leent’.

Indien je een evenement organiseert waar enkel artiesten optreden die niet aangesloten zijn bij een auteursvereniging en uitsluitend eigen repertoire brengen, of waar enkel platen worden gedraaid van dergelijke artiesten, hoef je SABAM geen vergoeding te betalen. Brengt zo’n artiest toevallig een cover van een song die wél beschermd is, dan moet er alsnog auteursrecht worden neergeteld. Twijfel je als organisator aan de status van een gespeeld werk, dan kun je het repertoire raadplegen op de website van SABAM.

De enige manier voor SABAM te weten te komen of er beschermd werk gespeeld of gedraaid wordt, is om een controle uit te voeren. Want het is dus niet zo dat wanneer er enkel artiesten spelen die niet aangesloten zijn bij SABAM (of een andere buitenlandse auteursrechtenmaatschappij) er geen beschermd werk gespeeld kan worden. SABAM ontwikkelde hiervoor een formulier. Dat laat deze best op voorhand invullen door de groep(en) in kwestie. Je vindt het op https://www.formaat.be/thema/muziek-betalen.

Het jeugdhuistarief

Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen bij SABAM gebruik maken van het jeugdhuistarief 127. Dit is een voordelig tariefdat SABAM in overleg met Formaat opstelde en dat afgestemd is op de diversiteit in de jeugdhuissector.

Op https://www.formaat.be/thema/muziek-betalen vind je een leidraad die je vertelt hoe je alles moet invullen en indienen.

Heb je zelf een vraag waarop je op onze website geen sluitend antwoord op lijkt te vinden? Stel ze dan aan vraaghet@formaat.be .

Bron: www.sabam.be