06 december 2019
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Mag mijn jeugdhuis camerabewaking voorzien?"

Camerabewaking

Sommige jeugdhuizen kiezen ervoor om hun gebouw te beveiligen met camerabewaking. Camera’s binnen of buiten het jeugdhuis installeren kan echter niet zomaar. Je moet rekening houden met de camerawetgeving. Je moet immers de privacy van je leden, bezoekers en passanten respecteren.

Wetgeving binnen

Vanaf 25 mei 2018 trad er een nieuwe camerawet in voege. De wet is van toepassing op het plaatsen en gebruiken van camera’s met het oog op bewaking en toezicht.

Een jeugdhuis zelf (binnen) wordt gecategoriseerd onder een ‘publiek toegankelijke, besloten plaats’. Je moet camerabewaking aangeven bij de politiediensten en een standaardpictogram voor camerabewaking ophangen.

De camera’s mogen enkel je eigendom filmen. Een verantwoordelijk bestuurslid mag de beelden enkel in realtime bekijken om misdrijven of ordeverstoring te zien. Een bewakingscamera mag worden aangevuld met een controlesysteem dat de beelden in het openbaar toont. Dat controlescherm plaats je in de nabijheid van de camera om een de preventieve werking ervan te versterken.

In de praktijk kan je dus camerabewaking voorzien in het jeugdhuis. Als bestuurder heb je wel discretieplicht. Op het onrechtmatig gebruik en verspreiding van camerabewaking staan zware boetes.

Opnames van camerabeelden

Opnames zijn enkel toegelaten om bewijzen te verzamelen of daders op te sporen. De beelden mogen een maand worden bewaard, tenzij ze zorgen voor bewijzen of de identificatie van daders. Beelden kunnen overgedragen worden aan de politie indien ze kunnen bijdragen tot het oplossen van een misdrijf of wanneer de politie dit vraagt.

Wetgeving buiten

Als je camera’s wil plaatsen buiten het jeugdhuis met bijvoorbeeld zicht op de straat of de gevel, dan valt dit onder de regelgeving van de openbare weg. Camera’s op dergelijke plaatsen moeten de goedkeuring hebben van de gemeenteraad en de korpschef van de lokale politie. Eens je daar goedkeuring verkregen hebt, moet je dezelfde maatregelen toepassen zoals in dit artikel vermeld worden.

Algemene regels en nuttige informatie

  • Heimelijk filmen is verboden. Een pictogram is een minimumvereiste.
  • In intimiteitsgevoelige plaatsen zoals toiletten mag je nooit filmen.
  • Het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke of syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand is uitdrukkelijk verboden.
  • Alle gefilmde personen krijgen met een gemotiveerd verzoek toegang tot de opnames. Bij een weigering kan de gegevensbeschermingsautoriteit bemiddelen. Lukt dit niet, dan zal uiteindelijk de rechter beslissen.
  • Wie de voorgaande regels overtreedt, riskeert boetes van 25 tot 1.000 euro.
  • De ‘privacy commissie’ heet nu de gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Op de website www.aangiftecamera.be kan je gratis een aangfifte voor camerabewaking indienen.

Heb jij zelf nog vragen? Mail naar vraaghet@formaat.be.