27 mei 2020
Lang niet alle jongeren hebben thuis een computer ter beschikking. Baanbrekers schonk samen met het Corona Steunfonds laptops aan zeven jongeren.

Een eigen computer thuis is in deze coronatijden onontbeerlijk. Het is de levenslijn voor jongeren om les online te kunnen volgen, te kunnen solliciteren en online ontspanning te vinden.

Niet iedereen heeft echter een eigen computer. Sommige jongeren moeten er eentje delen met broers en/of zussen – wat het moeilijk maakt als je op dezelfde tijdstippen les hebt – of hebben er geen in huis. Dan wordt het moeilijk om mee te zijn met de leerstof. De scholen zijn immers al weken gesloten en slechts enkele klassen/jaren gaan terug van start. Het overgrote deel van de jongeren blijft dus afhankelijk van online lessen om leerstof te verwerken en hun schoolloopbaan te onderhouden.

Naast de inhoud van de lessen is het sociale aspect ook belangrijk. Bijna drie vierde van de jongeren geeft aan school te missen (blijkt uit onderzoek van Uit De Marge) het missen van o.a. klasgenoten en leerkrachten weegt zwaar door.

Dat geldt ook voor jongeren die Nederlandse les volgen, voor wie de lesmomenten belangrijke ontmoetingsmomenten zijn, aangezien ze vaker al een klein netwerk hebben. Het gebrek aan een computer leidt tot een groot gebrek aan sociale contacten, wat voor het mentaal welzijn nefast is.

Een computer is ook belangrijk in de zoektocht naar een job. Je kan niet alles vanop een smartphone geregeld krijgen, probeer maar eens je cv aan te passen op zo’n klein schermpje.

Voor corona konden jongeren terecht in een bibliotheek, jeugdhuis of ontmoetingsruimte, maar dat is nu niet meer mogelijk.

Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat een computer gewoon een venster naar buiten is, vooral in tijden waarin we binnen moeten blijven. Van online spelletjes over filmpjes kijken tot videochatten met vrienden, allemaal broodnodig om eenzaamheid tegen te gaan en wat luchtigheid in zware tijden te brengen.

Ook bij Baanbrekers hadden veel van onze jongeren zorgen over het gebrek aan een computer. Hoe konden we daarmee omgaan? We verdeelden Telenet Wifi codes en riepen onze vrijwilligers op om laptops te doneren. En dat deden ze! Tot hiertoe kregen zeven jongeren via de buddy’s en het Corona Steunfonds, dat o.a. opgericht is door een van onze vrijwilligers, een laptop. Het steunfonds zamelt giften in om daarmee verschillende organisaties te ondersteunen. Dankzij de giften konden ze tweedehandslaptops aankopen en opknappen en kosteloos aan onze jongeren schenken. Zo kunnen ze weer deelnemen aan het online (school)leven en is dat al een stressfactor die wegvalt.