30 april 2020
Op 24 april communiceerde de Nationale Veiligheidsraad over de eerste besluiten rond een exitstrategie. Stap voor stap zullen de coronamaatregelen worden versoepeld. Achter de schermen is Formaat hard aan het werk geweest om een advies uit te werken voor de heropstart van de jeugdhuizen. Wij hopen alvast deze week op duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad. We houden je op de hoogte en zullen de nodige ondersteuning bij de heropstart bieden.

De jeugdsector is in overleg met de werkgroep vrije tijd van de GEES (Groep van Experts belast met de Exitstrategie) over wanneer en onder welke voorwaarden jeugdhuizen en andere jeugdorganisatie kunnen openen. Formaat is betrokken en werkt mee aan de heropstart en heropening van de jeugdsector. We doen dat vanuit een bezorgdheid voor de meest kwetsbare jongeren, met een groot hart voor al onze jeugdhuizen en met het oog op de gezondheid van iedereen.

De overheid kondigde ook aan dat massa-evenementen zoals grote festivals tot en met eind augustus niet kunnen doorgaan. Wat "massa-evenement" precies inhoudt is nog niet duidelijk. We zoeken dit uit en communiceren wanneer er meer duidelijkheid is. 

Hoewel jongeren geen expliciete risicogroep zijn voor het coronavirus, kunnen zij wel het virus overdragen naar anderen, en naar meer kwetsbare personen. Wees dus solidair naar alle personen in onze samenleving. Draag zorg voor elkaar en geef het virus zo min mogelijk kans om te verspreiden.

Sommige provincies en lokale besturen vaardigen extra maatregelen en verplichtingen uit. Ga voor richtlijnen met betrekking tot jouw werking dus te rade bij je lokaal bestuur.

De maatregelen rond het coronavirus vragen solidariteit. We roepen op om te zorgen voor jezelf en de anderen. We bedanken alle jeugdhuizen die veel begrip tonen voor de maatregel en hun deuren sluiten.

We verzamelen alle informatie en houden je zo goed mogelijk op de hoogte via onze website en social mediakanalen.

Heb je vragen? Contacteer ons via vraaghet@formaat.be. Check op onze homepage alle artikels rond de coronamaatregelen.

Lees alle informatie rond de coronamaatregelen en jouw jeugdhuis in deze artikels:

 • Formaat annuleert vormingen tot en met 31 mei
 • Wat kan en mag het jeugdhuis nog doen?
  In dit artikel hebben we enkele dingen opgesomd die je op dit moment nog kan doen voor het jeugdhuis. We maken een onderscheid tussen administratieve taken, denkoefeningen in groep en eventueel dingen in het jeugdhuis zelf.
 • Mogen we nog vergaderen?
  Ondertussen zijn de maatregelen al even van kracht en kan je dus niet meer samenkomen in het jeugdhuis om te vergaderen. Formaat moedigt jeugdhuisbesturen aan om online vergaderingen te organiseren. In dit artikel zetten we enkele tips & tricks op een rijtje.
 • Hoe zit het met evenementen?
  Evenementen: jeugdhuizen die binnenkort (grote) evenementen gepland hebben kunnen terecht in dit artikel of rechtstreeks op ikorganiseer.be voor meer informatie. Daar worden vragen beantwoord zoals: “Welke evenementen mogen nog doorgaan?”, “Mogen we nog nieuwe evenementen organiseren?”, “Wat als we een evenement moeten annuleren of verplaatsen?”, “Welke preventieve maatregelen kunnen we nemen voor ons gepland evenement?”
  Zoals hierboven al vermeld, zijn er na de Nationale Veiligheidsraad op 15 april nieuwe maatregelen aangekondigd over grote festivals en massa-evenementen: die mogen tot en met eind augustus niet meer doorgaan. De komende dagen zoeken we uit wat dat kan betekenen voor jeugdhuizen en kleinere organisatoren en zullen Formaat en ikorganiseer.be de nodige artikels updaten.
 • Wat kan je doen als werkgever of coördinator van het jeugdhuis?
 • Mag het jeugdhuis nog een algemene vergadering organiseren?
  Jeugdhuizen die hun algemene vergadering gepland hadden tijdens de maatregelen kunnen in dit artikel vinden wat ze nu moeten doen.
 • Steunmaatregelen voor jeugdhuizen: financieel, belangenbehartiging, tips en een blik op de toekomst
  Ongetwijfeld heeft de coronacrisis een (grote) financiële impact op jeugdhuizen. De laatste weken kregen we dan ook heel wat vragen naar hoe je de impact kan meten, welke steunmateregelen er bestaan en wat jeugdhuizen zelf kunnen ondernemen. Formaat brengt momenteel de schade in kaart die jeugdhuizen oplopen omwille van sluiting. Op basis hiervan zullen we aanbevelingen formuleren naar lokale besturen. Ondervind je zelf (financiële) schade van de coronacrisis? Deel je verhaal met Formaat via vraaghet@formaat.be
 • Hinderpremie voor jeugdhuizen met minstens 1 VTE

Nog vragen of onduidelijkheid?