04 mei 2018
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Met vandaag: “Kunnen wij écht belastingcontrole krijgen in het jeugdhuis?”

Je jeugdhuis hoeft er niet uit te zien zoals het kasteel hiernaast om uitverkorene te zijn voor een belastingscontrole. Dus ja, ook kleine en startende jeugdhuizen kunnen een (aangekondigde) controle van de belastingen krijgen. Het lijkt iets voor de Googles en Facebooks van de wereld, maar niets is minder waar.

Paniek is voor niets nodig. Wij helpen je een handje mocht het ooit zover zijn. Aan volgende (standaard)vragen mag je je bij een controle zeker verwachten:

 • Mogen we een overzicht van de activa (bezittingen) en (passiva) van de vzw?
  Hiermee bedoelen we de staat van vermogen. Dat is het belangrijkste document in de boekhouding! Maak je dit niet op, kunnen bestuurders geen geldige kwijting* krijgen.
  *Een verklaring dat een schuld is afgelost: een schuldenaar heeft voldaan aan zijn verplichtingen.
 • Kan je aankoopfacturen van de brouwer en de prijslijst van dranken voorleggen?
  Het is belangrijk om de aankopen en verkopen van dranken tegenover elkaar te zetten. Er moet een verband zijn tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs waarbij de prijslijst zicht geeft op de winstmarges.
  Als je geen of weinig winst maakt kan er een vermoeden ontstaan dan je aankopen in het zwart deed of je medewerkers in het zwart betaalde (wat zéker niet zo hoeft te zijn natuurlijk).
 • Kan je details van de huurkosten enerzijds en huuropbrengsten anderzijds voorleggen?
  Als er sprake is van onderverhuring of roerende verhuring, moet er roerende voorheffing betaald worden op de winsten (30%).
 • Kan je details voorleggen van volgende kosten:
  • Kleine Vergoedingsregeling voor artiesten (KVR)
  • Vergoeding voor artiesten via SBK
   Als een artiest niet met een factuur werkt of volgens bovenstaande mogelijkheden, dan is er sprake van ‘geheime commissielonen’ waarop forfaitaire aanslagen geheven worden.
 • Heb je giften vermeld in de jaarrekening? Zo ja, zien we daar graag details van.
 • Waarom is volgens jou jouw vzw niet btw-plichtig?
  Als je permanent eten verkoopt (bijvoorbeeld elke vrijdag frieten of pizza) dan zit je met een probleem als je totale omzet toog (en dranken op activiteiten buitenshuis) hoger is dan €25.000.

Zelf vragen over jouw jeugdhuis waar je maar geen antwoord op vindt? Stel ze aan vraaghet@formaat.be .