16 maart 2020
Het kantoor van Formaat (Berchem) gaat de komende dagen dicht gezien de meeste collega's thuis werken vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat we telefonisch niet bereikbaar zijn maar alle mailboxen nauwgezet opgevolgd worden.

Een groot deel van onze medewerkers zal van thuis uit werken en dus niet fysiek in de kantoren aanwezig zijn. We vragen dan ook om ons zo veel mogelijk per e-mail te contacteren. Op die manier kunnen we werk en boodschappen makkelijk onder collega's onderling verdelen.

Alvast onze excuses voor eventuele ongemakken, al zou je in principe geen hinder mogen ondervinden.

Contacteer een Formaatmedewerker via één van de volgende mailadressen, afhankelijk van het onderwerp:

Contacteer onze ondersteuners

Team Vrijwillige initatieven

Team geprofessionaliseerde initiatieven

Voor meer info over Baanbrekers en onze eigen jeugdhuizen check je:

Organisatoren van evenementen kunnen terecht bij ikorganiseer.be. #ikorganiseer

Organiseert jouw jeugdhuis (conform de maatregelen vanuit de Federale Overheid) een leuk of solidair initiatief? Laat het ons dan weten en stuur een berichtje naar de facebookpagina van I Love My Jeugdhuis. #ilovemyonlinejeugdhuis