04 oktober 2019
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Kan kadervorming voor mijn jeugdhuis worden terugbetaald?"

(Kader)vorming, wasda?

Vormingen zijn alle bijeenkomsten (cursussen, sessies, workshops…) die de bedoeling hebben om iets bij te leren. Een vormingssessie heeft één of meerdere doelstellingen en een uitgewerkte methode om deze te bereiken. Het verschil met formeel leren – zoals in het onderwijs – is dat de leerprocessen binnen het jeugdhuis vrijer worden gelaten. Vormingen zijn gericht naar alle jongeren die iets willen bijleren.

Kadervorming is de overkoepelende term voor alle geattesteerde vormingstrajecten die erkende jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren. Dit richt zich specifiek naar jongeren met een leidinggevende verantwoordelijkheid binnen het jeugdwerk. Via kadervorming kunnen jongeren het attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk behalen.

(Kader)vorming, waaromda?

Of het nu gaat over officiële, geattesteerde kadervormingstrajecten of over workshops, inspiratiemomenten of andere vormingsmomenten: je wordt er als persoon én als groep alleen maar sterker van. In een snel evoluerende samenleving wordt het belangrijker om steeds bij te leren. Jeugdverenigingen koppelen het informatieve, vormende luik aan spel, plezier en leuke werkvormen. Op die manier leer je niet alleen iets bij, maar heb je meteen ook een leuke avond, dag of weekend.

(Kader)vorming, wakostda?

De meeste jeugdverenigingen vragen inschrijvingsgeld voor hun kadervorming. Zij moeten immers betalen voor hun begeleiders, voor het uitwerken van vormingsprogramma’s, voor de locatie en het materiaal dat daar gebruikt wordt en eventueel voor de maaltijden en overnachtingen. Dat inschrijvingsgeld wordt vaak zo laag mogelijk gehouden, maar vormt toch soms een drempel.

Gelukkig betalen heel wat steden en gemeenten (een deel) van het inschrijvingsgeld terug. Elke gemeente heeft echter eigen procedures en regelgeving daarrond. Op de website van VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) staat een kaart waarop je bijvoorbeeld kan zien hoeveel je kan terugkrijgen voor een animatorcursus. Voor de andere vormingen kan je doorklikken naar de website van je stad of gemeente: https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/terugbetaling. Spring zeker ook eens binnen bij de jeugddienst, zij kunnen jou verder helpen.

Jongeren uit gezinnen die via het OCMW recht hebben op een tegemoetkoming kunnen ook bij het OCMW nagaan welk deel van hun kadervormingskost kan worden terugbetaald.

(Kader)vorming bij Formaat?

Formaat is een landelijk erkende jeugdvereniging. Dat wil zeggen dat wij naast vormingen, ook geattesteerde kadervorming kunnen aanbieden. De vormingen van Formaat bestaan uit: vormingsweekenden (RADAR), vormingsavonden rond communicatie, voorzitters en zakelijk beheer (EQUIPE), jeugdhuisbegeleidingen op maat van je jeugdhuis en tal van opleidingen voor beroepskrachten.
De kadervormingen van Formaat zijn: een animatorcursus, een cursus hoofdanimator en een instructeursopleiding,

Een volledig overzicht vind je hier: https://www.formaat.be/vorming.

Heb je nog vragen? Mail dan naar vraaghet@formaat.be of vorming@formaat.be.