05 september 2019
Drie Antwerpse jeugdhuizen speelden deze zomer in op groeiende noden van jongeren in hun buurt. Hans van Formaat ondersteunde hen hierbij.

20190905_Antwerpse_jeugdhuizen_artikel_3

De samenleving wordt steeds complexer. Sommige buurten worden daardoor geconfronteerd met groter wordende uitdagingen. Voor jongeren is het dan ook niet altijd makkelijk om hun weg te vinden in de complexe context waarin ze opgroeien.

Tijdens de zomervakantie hangen jongeren sowieso dikwijls op straat of op het pleintje. Als de verveling toeslaat, wordt er afleiding gezocht en dat gaat wel eens gepaard met 'overlast'.

Los van elkaar kwamen drie jeugdhuizen verspreid over Antwerpen op een gelijkaardig idee. Zowel Villa Caloes (Kiel) als Youth Zone (Luchtbal) en jeugdhuis Argus (Valaar) besloten deze zomer een extra aanbod te voorzien om jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Elk initiatief verschilde in manier van aanpak, maar elk hanteerde hetzelfde uitgangspunt. In een buurt met extra uitdagingen een activiteitenaanbod uitbouwen zodat jongeren ook tijdens de zomermaanden ergens terecht kunnen.

Villa Caloes organiseerde samen met Kras een wekelijks activiteitenaanbod buiten in het Kielpark. Normaal richt het jeugdhuis zich tot de leeftijd 14+, maar voor dit aanbod ontvingen ze wekelijks een gezellige groep kinderen. Activiteiten varieerden van waterballongevecht tot barbecue en springkasteelfestijnen. Op die manier vulde Villa Caloes mee de grote nood in voor kinderactiviteiten op het Kiel.

Youth Zone stak op Luchtbal de koppen bij elkaar met JES en City Pirates en organiseerde samen drie grote activiteiten. Er werd een grote barbecue georganiseerd en ook twee sportevents zagen het daglicht. Voor de Calestenics was het - aan de opkomst te zien - duidelijk wat te warm, maar het voetbaltoernooi was een waar succes. De jongeren op Luchtbal geven aan dat ze een grote nood hebben aan mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen. Rodney van Youth Zone geeft aan dat dit soort activiteiten de dynamiek in de buurt enorm ten goede komt.

20190905_Antwerpse_jeugdhuizen_artikel_4

Ten slotte was er Argus dat vanuit Vizit een project indiende en middelen binnen haalde voor een tijdelijke tewerkstelling gedurende de drukke zomermaanden. Voortbouwend op het pop-up jeugdhuis dat Argus vorig jaar organiseerde, trok Ismail de pleinen op. Hij ontmoette veel jongeren, heel veel jongeren. De nood aan een eigen plek is bijzonder groot en ze waren dan ook opgetogen met Ismails komst. Tegelijk gaven ze meteen aan dat er al zo vaak tijdelijke oplossingen werden geboden. "Wanneer komt hier eens een structurele oplossing", vroegen ze zich af. De jongeren komen nu (ondersteund door Vizit) elke week op woensdag naar de instuif. Dit is alvast een kleine stap, maar de jongeren stuurden alvast een signaal naar de schepen dat er meer nodig is.

De stad stelde een top 10 samen van meest achtergestelde buurten. Het Valaar is nog niet terug te vinden in dit lijstje, maar heeft alles in zich om daar te belanden. Daarom is het zo belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in deze buurt, zodat een nieuwe dynamiek kan ontstaan.