23 november 2018
Persbericht
Op zaterdag 24 november vieren jeugdhuizen Dag van de Jeugdhuizen met een waaier aan activiteiten die de diversiteit van de sector weerspiegelt.

75% van de jeugdhuizen denkt binnen twee jaar nog te bestaan. Dat blijkt uit een online bevraging die de Vlaamse jeugdhuisfederatie Formaat vzw deed bij een zestigtal jeugdhuizen verspreid over Vlaanderen. Uit eerdere cijfers bleek al dat het aantal jeugdhuizen de afgelopen jaren fors gestegen is, tot 426 op dit moment.

Dat betekent dat jeugdhuiswerk in Vlaanderen nog steeds springlevend is en zo zal blijven. Hoewel er jaarlijks jeugdhuizen sluiten, ontstaan er ook veel nieuwe jeugdhuizen die jongeren bereiken die vroeger minder of niet bereikt werden. Die nieuwe organisaties zien we vooral in steden.

Jeugdhuizen die onzeker zijn over hun bestaan, halen als voornaamste redenen aan: gebrekkige infrastructuur, ondersteunen van vrijwilligers en onzekerheid over of te lage subsidies.

Directeur van Formaat Tom Dierckx is opgetogen met het hoge vertrouwen bij de jeugdhuizen maar wil toch een signaal sturen naar lokale overheden:

"Dat het vertrouwen bij bestaande jeugdhuizen zo hoog is, maakt me uiteraard heel blij”, vertelt Dierckx. “Maar op deze Dag van de Jeugdhuizen willen we een signaal sturen naar de nieuwe gemeentebesturen. Zij hebben de sleutel in handen voor goed jeugdhuiswerk. De stad of gemeente is de belangrijkste partner van het jeugdhuis op vlak van infrastructuur, financiële middelen, huur van het pand en ondersteuning van vrijwilligers. Zij kunnen er mee voor zorgen dat de bestaanszekerheid van jeugdhuizen stijgt en er ruimte komt voor nieuwe initiatieven.”

Oproep aan de nieuwe gemeentebesturen
Formaat roept steden en gemeenten op om te investeren in hun jeugdhuizen. Want jeugdhuiswerk werkt. Investeringen om alle jongeren het recht op jeugdwerk te garanderen, investeringen in infrastructuur en in professionele omkadering. Bijna de helft van de ondervraagde jeugdhuizen zonder tewerkstelling heeft interesse in een beroepskracht. Beroepskrachten zorgen onder andere voor een diverser aanbod en publiek en maken ruimte voor een sterk pedagogisch programma.

"We vragen dromen, ambitie en durf van zowel de jeugdhuizen als de lokale overheid”, geeft Dierckx aan. “Formaat droomt van een jeugdhuislandschap waar elke jongere zijn of haar gading vindt. Om dat te bereiken ambiëren we enerzijds een verdubbeling van het aantal beroepskrachten, vooral in steden. Anderzijds vragen we ook de durf om bestaande subsidiekaders te veranderen. Die gaan er nog te veel van uit dat jeugdhuizen eigen inkomsten verwerven.”

Activiteiten op Dag van de Jeugdhuizen
Op zaterdag 24 november vieren jeugdhuizen hun hoogdag met een waaier aan activiteiten die de diversiteit van de sector weerspiegelt. Jeugdhuizen zijn feest, maar heel duidelijk meer dan dat. Zo gaan bijvoorbeeld vijftien Antwerpse jeugdhuizen letterlijk met elkaar in zee. Ze brengen er hun BOOTschap, enkele aandachtpunten voor de komende beleidsperiode, jeugdambtenaren.

Alle geregistreerde activiteiten op Dag van de Jeugdhuizen vindt u terug op www.dagvandejeugdhuizen.be/activiteiten.

Wilt u één van deze of andere jeugdhuizen een bezoek brengen op Dag van de Jeugdhuizen? Gelieve dan eerst contact op te nemen met de persverantwoordelijke van Formaat vzw.