08 maart 2021
Het is Internationale Vrouwendag. Meer dan honderd jaar geleden, op 8 maart 1908, vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. Ze staakten tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Nog steeds beschikken vrouwen niet over dezelfde rechten en kansen als mannen. Die roep voor gelijkwaardigheid wordt vandaag versterkt. Formaat laat twee toppers uit het jeugdwerk aan het woord.

Franka Foré (33) is beleidsmedewerker bij jeugdvereniging JOETZ. Sinds enkele maanden is ze ondervoorzitter bij de Vlaamse Jeugdraad.

data/upload/assets/Vrouwendag_Franka.jpg

“De Internationale Dag Van De Vrouw is belangrijk om stil te staan. Enerzijds bij de inspanningen die al zijn verricht op vlak van gelijke rechten voor vrouwen, anderzijds om de strijdpunten die er vandaag nog liggen te erkennen en in the picture te zetten. Want die strijdpunten zijn er nog steeds in overvloed: de nog steeds bestaande loonkloof, de hyperseksualisering van vrouwen, de seksueel getinte opmerkingen op straat en op sociale media, om nog niet te spreken over grensoverschrijdend gedrag, menstruatiearmoede en genderongelijkheid.

In deze strijd heeft het jeugdwerk zijn ontmoetingsfunctie als belangrijkste sterkte. Pas door samen met iemand te ‘leven’, leer je elkaar kennen – met elkaars noden, wensen en gevoeligheden.

Bovendien biedt het jeugdwerk een plek waar vanuit de talenten en competenties van jongeren wordt vertrokken. Jongeren ontdekken niet alleen hun eigen sterktes, ze ontdekken ook de sterktes van anderen en de complementariteit die hierin zit als het gaat om samenwerken.

Op die manier werkt jeugdwerk vooral aan die basis van gelijke rechten. Jongeren ontwikkelen appreciatie voor elkaar, elkaars anders zijn en het besef dat eigen vooroordelen vaak komen vanuit een gebrek aan referentiekader. 

Het lijkt alsof een groot deel van de samenleving van mening is dat je je stem pas mag laten horen als je je school hebt afgemaakt, ‘bijgedragen’ hebt aan de samenleving, ‘het één en ander hebt meegemaakt’. Maar kinderen en jongeren zijn zoveel meer dan enkel de volgende generatie.

Vanuit alle contacten die ik de afgelopen jaren met kinderen en jongeren had, heb ik geleerd hoe goed ze zijn in de vinger op de wonde leggen. Door te vertrekken vanuit hun eigen context en realiteit komen ze op ideeën die misschien ver weg liggen van het volwassen of geijkte pad, maar soms echt dé oplossing kunnen zijn. We moeten naar hen luisteren.

Rolmodellen of vrouwen waar ik persoonlijk naar opkijk zijn vrouwen die hun stem durven laten horen. Inhoudelijk experten – denk aan Marleen Temmerman, Olivia Rutazibwa of Ingrid De Jonghe - maar evengoed vrouwen die opkomen voor wat zij geloven dat juist is – denk heel recent aan Maaike Cafmeyer. Mijn tip? Ga eens naar wat vrouwen (maar evengoed mannen) luisteren, bijvoorbeeld op zwijgenisgeenoptie.be.

Vrouwen en vrouwenrechten maken deel uit van alles dat in onze samenleving speelt. Alleen door een breed beeld te krijgen op onze samenleving en alles wat daarin speelt, door met een open blik verschillende perspectieven tegemoet te treden, kunnen we bouwen aan ieders rechten.”

Ruth Zoka (25) is jeugdwerker in jeugdhuis 2050. In het jeugdhuis op Linkeroever in Antwerpen is ze al drie jaar actief binnen de tiener- en de meisjeswerking.

data/upload/assets//Vrouwendag_Ruth_Zoka.jpg

“De Internationale Dag van de Vrouw betekent veel voor mij. Als vrouw ondervinden we nog steeds ongelijkheden en moeilijkheden. Ik vind het belangrijk om op deze dag stil te staan bij onze waarde en onze bijdrage aan deze maatschappij en wereld. Dat mag in the picture staan. Scholen zouden op deze dag bijvoorbeeld kunnen inzoomen op de geschiedenis van vrouwenrechten. Dat is maar een voorbeeld. Maar ik wou dat het iets meer was dan een vrouw gewoon bloemen of chocolade geven.

Gelijkheid moet starten vanuit de basis. Ook binnen jongerenorganisaties. Hoe kan men over gelijkheid spreken als de budgetverdeling van hogerop al anders ligt voor tienerjongens als voor -meisjes? Als je minder meisjes bereikt ligt dat misschien niet aan het gebrek aan interesse van die meisjes, maar aan het feit dat een andere groep in eerste instantie al wordt bevoordeeld.

Als jeugdwerker ondersteun ik een meisjeswerking in het jeugdhuis, onder andere met het project Dames Voor Dames. Een meisje moet weten dat haar leven, toekomst, dromen en mening telt. Als je dit kan meegeven als jeugdwerker, dan leg je samen met hen de eerste bouwstenen om een sterke vrouw te worden binnen een machistische maatschappij.”

Drie Vrouwendag-tips van Zoka voor vrouwen

  • Tip 1: Wees niet bang om jezelf te zijn. Self love is de best love. Vergeet alle stereotiepe en opgelegde ‘regels’ die worden opgelegd door mannen. Draag wat je wil, studeer wat je wil, beoefen de sport die je wilt, werk waar je wil en hou van wie je wil.
  • Tip 2: De film Hidden Figures is een mooi voorbeeld van (donkere) vrouwen binnen de mannenwereld die heel veel hebben veranderd. Geen gemakkelijk, maar wel een inspirerend parcours.
  • Tip 3: Neem jezelf als rolmodel. Kijk in de spiegel en blik terug op bepaalde omstandigheden van waar je komt en kijk waar je nu staat. Grijp deze successen en gebruik deze ter inspiratie voor volgende stappen die je wil nemen.