09 oktober 2020
Onder de jeugdwerkregels én bijhorende draaiboeken kan men geen consumpties verkopen. Er zijn echter werkingen die op bepaalde momenten – als deel van hun ontmoetingsfunctie – wel consumpties verkopen. Voor die momenten waarop consumpties worden verkocht, moeten ze niet de jeugdwerkregels volgen, maar wel de regels die van toepassing zijn voor drinkgelegenheden.

Update: Vanaf 19 oktober is het tijdelijk niet meer mogelijk om activiteiten te organiseren onder de horecaregels. Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit. Daarom communiceerde het Overlegcomité nieuwe maatregelen. Jeugdhuizen kunnen 4 weken niet openen met de horecaregels. We beseffen dat dit geen leuk nieuws is, integendeel. Houd de moed erin, samen komen we erdoor!

Net zoals we de jeugdwerkregels concreet maakten in een plan voor jeugdhuizen, maakten we de regels met betrekking tot consumptieverkoop concreet voor jeugdhuizen, instuifwerkingen, open jeugdwerk …

Er worden per ‘zone’ een aantal voorwaarden opgelegd.

Ingang

 • Werk zo veel mogelijk op reservatie. De registratie en het bijhouden van de gegevens van een persoon per tafel is verplicht. Deze gegevens worden 14 dagen bijgehouden in een gesloten enveloppe in het kader van contact tracing. Na deze periode worden de gegevens vernietigd. Je mag deze gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken.
 • Bezoekers moeten altijd een mondmasker dragen. Enkel wanneer ze aan tafel neerzitten, mogen ze het mondmasker afnemen
 • Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor de vrijwilligers en/of beroepskrachten zoals die door de overheid worden voorgeschreven, zoals bv mondmaskers of hygiënische handschoenen. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met faceshields waar nodig. Faceshields kunnen mondmaskers nooit vervangen.
 • Afficheer bij de ingang van het jeugdhuis de regels die van toepassing zijn op de bezoekers en breng ze bij het inchecken in herinnering. Formaat maakte daarvoor sjablonen, die je kan gebruiken in je eigen jeugdhuis.
 • Vraag bij aankomst van een bezoeker om de contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) van één persoon per tafel te geven. Hiervoor kan je dit voorbeeldformulier gebruiken. Deze gegevens moeten gedurende 14 kalenderdagen bijgehouden worden om latere contactopsporing te vergemakkelijken en ze mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen Covid-19.

Verbruikszaal

 • Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de bezoekers naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/ tafels aan en vermijd zo contacten tussen bezoekers. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘wacht met plaatsnemen’. Er mogen maximum 4 personen aan een tafel zitten.
 • Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of gebruik van de bar. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren en/of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toegestaan. Bezoekers moeten zo veel mogelijk blijven zitten. Als ze rondlopen dragen ze verplicht een mondmasker.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. De tafelcapaciteit moet hieraan worden aangepast. Van deze regel kan enkel worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv van plexiglas, minimaal 1,80m hoog).
 • De vrijwilliger en/of beroepskracht die bedient, wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker.
 • Glazen en tassen moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden. De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de voorkeur. Als je met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet je extra aandacht besteden aan volgende punten:
  • Het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden
  • Gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent)
  • Laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent
  • Spoel na met drinkbaar water
  • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.
 • Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de bezoekers ontsmet worden, alvorens nieuwe bezoekers mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam, moet na het vertrek van de bezoekers in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.
 • Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vaste vrijwilliger of beroepskracht die enkel deze taak op zich neemt.
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel mogelijk. Meld dit reeds aan je bezoekers bij reservatie. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 23u, tenzij de lokale overheden beslissen dit uur te vervroegen.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.
 • Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.
 • Een drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig die dan grondig na iedere bezoeker.

Keuken

 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel of de vrijwilligers behoren, zoals leveranciers, de keuken of opslagplaats voor dranken betreden.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Blijkt dit onmogelijk voor contacten beroepskrachten en/of vrijwilligers, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen zoals bv mondmaskers, plexischermen of andere fysieke barrières. Houd geen vergaderingen in kleine vertrekken.
 • De keuken/opslagplaats voor dranken wordt regelmatig verlucht.
 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met ‘gereedschap’ (flessenopeners, keukenhanddoeken  …) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn, naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep … De vrijwilligers en/of beroepskrachten worden verzocht hun handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • Alle vrijwilligers en/of beroepskrachten die bezig zijn met de consumptieverkoop dragen een mondmasker.
 • Handdoeken, afwasmateriaal … dienen veelvuldig gewisseld te worden.
 • Voorzie geen diensten/openingsmomenten wanneer social distancing niet mogelijk is.

Sanitair

 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bv. met de elleboog) of laat de deuren open staan.
 • Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zullen ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2 meter hoogte geplaatst te worden.
 • Gebruik zeker geen handdoeken of elektrische handdrogers, maar wel papieren doekjes of papier op rol. Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij.
 • Voorzie afsluitbare vuilnisbakken.
 • Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische-, voet- of elleboogbediening.
 • Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Het gebruik van het sanitair door niet-bezoekers is verboden.