19 maart 2020
Tevreden kunnen we meedelen dat jeugdhuizen met minstens 1 VTE tewerkgesteld een hinderpremie kunnen aanvragen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

Naast de veiligheidsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, voorziet de Vlaamse regering een premie voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen. Het begrip 'ondernemingen' wordt breed geïnterpreteerd. Zo ijverde Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle dat ook jeugdhuizen binnen het toepassingsgebied van dit besluit zouden vallen.

Wat is de coronahinderpremie van de Vlaamse overheid?

Deze coronahinderpremie is een subsidie om ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen.

Alle ondernemingen die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro. Als ze 21 dagen na 13 maart hun locatie nog gesloten moeten houden, ontvangen ze een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Heeft mijn jeugdhuis recht op de hinderpremie?

Sommige jeugdhuizen vallen binnen het besluit van de Vlaamse regering. Dit zijn de voorwaarden:

  • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Organisaties die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
  • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
  • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.

Welke stappen moeten we zetten om de premie aan te vragen?

Aanvragen kan enkel online via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Via de roze knop ‘aanvragen’ op deze website

Belangrijk: Vraag tijdig de premie aan!

De aanvraag dient online ingediend te worden uiterlijk op 18 juni.

De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere manier (papier, e-mail ...) mogelijk om de premie aan te vragen. Ben je niet zeker wie de wettelijk gemandateerde is? Check dan de statuten van je vzw waarin bepaald is wie de vereniging wettelijk mag vertegenwoordigen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Maak zeker duidelijk in je aanvraag dat je over een fysieke locatie beschikt die verplicht gesloten werd. De uiteindelijke beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Meer informatie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Heb je hier nog vragen over? Stuur dan een mailtje naar vraaghet@formaat.be.