25 oktober 2019
Myrthe (bestuurder in ’t Eiland): “Ongeveer een jaar geleden hadden we een overleg met de jeugddienst. We wilden immers het alcohol- en drugmisbruik in ons jeugdhuis aanpakken. Het is niet zo dat er grote problemen waren in het jeugdhuis, maar drugs vind je nu eenmaal overal. Dus ook bij ons in het jeugdhuis. Bovendien zijn we één grote vriendengroep in het jeugdhuis. Dat maakt het vaak minder gemakkelijk om mensen hierop aan te spreken."

"De jeugddienst stelde voor om een alcohol- en drugplan op te maken en vertelde ons over ATTENT, het project van Formaat en VAD. Via ATTENT kunnen jeugdhuizen allerlei attenties aanbieden aan hun bezoekers. Eén van die attenties is een alcohol- en drugplan.

Voor de ontwikkeling van ons plan werden we bijgestaan door Nona Pensaert van het CGG. Na enkele vergaderingen en onderling overleg, kwamen we tot een sterk, gedragen alcohol- en drugplan. En dan is het natuurlijk belangrijk om daarover te communiceren. Ieder jaar vieren we de verjaardag van het jeugdhuis met een feestweekend. Tijdens de openingsreceptie namen we de tijd om ons plan aan de bezoekers voor te stellen. Daarnaast hangen we het plan uit op ons prikbord, hangen uiteraard de ATTENT-sterren omhoog én vatten we het plan samen in 10 regels die ophangen in het jeugdhuis.

Aanvankelijk reageerden enkele bezoekers wat sceptisch, maar uiteindelijk is iedereen heel positief over ons plan. Het is echt wel een aanrader. Vroeger was er immers niets om op terug te vallen bij misbruik, niet iedereen reageerde op dezelfde manier. Dankzij ons alcohol- en drugsplan is het nu voor iedereen duidelijk hoe we met een probleemgeval moeten omgaan. Bovendien is het zeer positief gebleken voor ons imago. Dat is een van de sterktes van ATTENT: het boost het positief imago van je jeugdhuis.

Ik vind het vooral een belangrijk signaal om aan te geven dat we er echt iets aan willen doen. Kieldrecht is een klein dorp. Iedereen kent iedereen hier. En als een jongere iets verkeerd doet of problemen maakt, dan wordt dat jammer genoeg vaak gelinkt aan ons jeugdhuis. Hiermee willen we aantonen dat we, ook al zijn we allemaal vrijwilligers, echt werk willen maken van een positief beleid.

Terwijl we nadachten over ons alcohol- en drugplan, bedachten we ook enkele kleine, maar impactvolle ingrepen om het drugmisbruik te temperen. Zo plaatsen we bij feestjes de kassa’s richting de toiletten. Op die manier kunnen onze vrijwilligers in de gaten houden wie er naar de toiletten gaat. Dat schrikt mensen die drugs op de toilet willen gebruiken af!

Mijn advies aan alle jeugdhuizen: zorg dat je een alcohol- en drugplan hebt. Heb je er al één? Bekijk dan zeker eens of het nog up-to-date is. Zorg er bovendien voor dat het op maat is van jullie werken. Jullie zijn immers diegenen die het zullen moeten implementeren in de praktijk.”

Meer informatie over ATTENT? Klik hier.

De vorming ‘alcohol- en drugplan’ wordt ook gegeven op RADAR Malle tijdens het weekend van 16 november. Inschrijven kan hier.