06 juni 2020
Jeugdhuizen kunnen heropstarten vanaf 8 juni. Daarvoor moeten ze aan verschillende voorwaarden voldoen. We werkten de voorbije dagen aan een draaiboek waarin we de algemene regels vertaalden naar de jeugdhuiscontext. En houden dit draaiboek up-to-date. Gebruik het voor, tijdens en na het organiseren van jullie aanbod.

Draaiboek jeugdhuizen

We werkten de voorbije dagen aan een draaiboek waarin we de algemene regels vertaalden naar de jeugdhuiscontext. Gebruik dit draaiboek voor, tijdens en na het organiseren van jullie aanbod. Vooral het jeugdhuis klaar maken voor de heropstart wordt een hele klus.

Het is voor jeugdhuizen mogelijk om onder verschillende soorten regels te vallen. Jeugdhuizen zijn een vorm van jeugdwerk en volgen dus de jeugdwerkregels - die staan onder punt A in het draaiboek.
Een deel van de jeugdhuizen verkopen - als deel van hun ontmoetingsfunctie - consumpties. Indien die jeugdhuizen consumpties verkopen, dan volgen zij de regels voor drinkgelegenheden - die staan onder punt B in het draaiboek.

Het draaiboek, met de jeugdwerkregels én de regels voor drinkgelegenheden, vind je hier.

Verdere ondersteuning door Formaat

De heropstart zorgt ongetwijfeld voor heel wat vragen bij jeugdhuizen. Om jullie te ondersteunen bij de heropstart organiseren we een online infomoment. Waarbij we het draaiboek en de randvoorwaarden duiden én vooral tijd maken om jullie concrete vragen te beantwoorden. Zoals altijd willen we jullie goed informeren én plaats maken om uit te wisselen. Op deze manier hopen we samen een veilig en leuk jeugdhuisaanbod tegemoet te gaan. De webinar gaat door op woensdag 10 juni, van 19u00 tot 21u00. Inschrijven kan via de website.

Daarnaast is Formaat aan de slag gegaan met het ontwikkelen van tools die gebruikt kunnen worden bij de heropstart. Op deze pagina vind je een overzicht.

Via vraaghet@formaat.be blijven we bereikbaar. Ook kan je onze ondersteuners contacteren via mail of Messenger.

Vervroegde heropstart

Jeugdhuizen kunnen weer opstarten vanaf 8 juni. Door een bepaling in het ministrieel besluit dat de vervroegde opening van jeugdhuizen wettigt, hebben we een wijziging in het draaiboek moeten aanbrengen: in juni wordt er gewerkt met contactbubbels van 20 personen, vanaf juli kan je werken met bubbels van 50 personen. Er moet ook steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn. 

! Belangrijk. Als je consumpties verkoopt tijdens je activiteit of ontmoetingsmoment, volg je de horecaregels. Als je activiteiten organiseert zonder verkoop van consumpties, volg je de jeugdwerkregels. Neem je tijd en check ons draaiboek. Je kan ook nog steeds inschrijven voor onze webinar op 10 juni.