22 maart 2019
Formaat gaat voor verbindend jeugdhuiswerk. Ontmoeting moet immers veel verder gaan dan enkel ontmoeting tussen mensen die op elkaar lijken omdat ze dezelfde achtergrond, dezelfde kleur, dezelfde overtuiging en dezelfde leeftijd hebben. Jeugdhuizen kunnen veel meer zijn dan enkel die plek. Jeugdhuizen hebben de kracht in zich om verbinding te maken tussen verschillende groepen jongeren en hun organisaties. Op die manier kunnen jeugdhuizen warme buurten en gemeenschappen creëren. Daar heeft deze samenleving tenslotte meer dan ooit nood aan.

Jeugdhuizen zijn plaatsen waar aan identiteitsontwikkeling wordt gedaan. Dat zit ingebakken in de jeugdhuismethodiek. Een jeugdhuis staat open voor alle jongeren, biedt hen een ontmoetingsplaats, activeert jongeren binnen de werking en werkt zo aan hun zelfontplooiing. Alle kinderen en jongeren in onze samenleving moeten de ruimte krijgen om hun identiteit op een positieve manier te ontwikkelen.

Jammer genoeg zien we ook in en rond jeugdhuizen verhalen van racisme en discriminatie. Die verhalen schudden ons wakker. En dwingen ons om te beseffen dat niet iedereen achter ons verhaal staat. Toch zijn we er van overtuigd dat we, Formaat en de hele jeugdhuissector, moeten blijven ageren tegen racisme, tegen discriminatie. Daarom stappen we zondag mee tijdens de nationale betoging tegen racisme. En hopelijk jullie ook?

Eerder deelden we al de getuigenis van Am. en de getuigenis van R. Samen met die van Ac. zijn het drie verhalen van jongeren die ons hier nóg sterker van overtuigen.

Ac. getuigt:

"Twee jaar geleden had ik een auto-ongeluk, waarna ik zelfs naar het ziekenhuis moest. Daar geven ze je normaal gezien een attest mee voor je werkgever. Toen ik hierom vroeg, weigerde het ziekenhuispersoneel echter om me dit te geven en vertrok ik met lege handen naar huis.

De dag erna ging ik opnieuw naar het ziekenhuis, ditmaal met een vriendin die sterker in haar schoenen stond. Deze keer liep het net iets anders. Zij maakte het ziekenhuispersoneel immers duidelijk dat ik het attest nodig had en dat het ziekenhuis verplicht is om mij dit te verstrekken. Na een vermoeiende discussie met het personeel, heb ik het attest uiteindelijk toch verkregen."data/upload/assets/20190322_Betogingtegenracisme_getuigenis_Achraf_680x-1.jpg(Illustratie: Flore Deman)

"Dit voorval deed me nadenken. Nadenken over hoe racisme en discriminatie zo geïntegreerd zit op plaatsen waar dat absoluut niet zou mogen. Al hoort discriminatie uiteraard nergens thuis… Ik ben er ook jammer genoeg zeker van dat ik niet de eerste ben die zoiets heeft meegemaakt. En ik zal helaas ook niet de laatste zijn. Het zijn deze kleinere of subtielere momenten die je echt raken en aanzetten tot nadenken.

Het boezemt me echt wel angst in dat ik zo’n belangrijk document bijna niet zou gekregen hebben. Enkel vanwege mijn uiterlijk. Dit is een schadelijk idee. Dat moet blijvend bestreden worden."

Om voor de hand liggende redenen willen de getuigen liever anoniem blijven. Lees hier de getuigenis van Am. en hier van R.

Loop zondag 24 maart mee met de nationale betoging tegen racisme in Brussel (meer info) en zet je aanwezig op het facebookevenement.