12 februari 2020
Formaat wil de meer dan vierhonderd jeugdhuizen verspreid over heel Vlaanderen inspraak geven in het beleid en de strategie van zijn organisatie. Daarom richtten we in 2015 de ‘RaaT van Formaat’ op. In 2019 startte een nieuw tweejarig mandaat dus gingen we op zoek naar een enthousiaste groep jongeren uit jeugdhuizen om onze RaaT te versterken. Het mandaat van deze groep duurt nog tot eind 2020, maar we willen de kans geven aan jongeren om nu nog in te stromen.

Hoe werkt het?

Elk jeugdhuis kan één geëngageerde (bestuurs)vrijwilliger of beroepskracht afvaardigen voor de RaaT. Het zijn immers de jongeren van vandaag die ons voeden en inspireren voor de toekomst! Een mandaat in de RaaT duurt normaal gezien twee jaar. De huidige mandaat periode loopt van begin 2019 tot eind 2020. Toch willen we jongeren ook nu nog de kans geven om in te stromen en de huidige groep nog te versterken.

Heb je zelf interesse? Of ken je iemand in je jeugdhuis die daar geschikt voor is?

Neem dan contact op met nick.beerens@formaat.be!

Wat doet de RaaT?

De RaaT geeft advies aan de raad van bestuur en directie van Formaat. De RaaT kan ook op eigen initiatief adviespunten en thema’s op de agenda zetten. Meer concreet formuleert de RaaT adviezen over:

Beslissingen die invloed hebben op ondersteuning van onze leden

Formaat gaat voor een sterk en bloeiend open jeugdwerk. Om dit te realiseren bouwen we een sterk en innovatief aanbod uit voor onze leden. Hiervoor vragen we input aan de RaaT.

Enkele voorbeelden uit de voorbije jaren:

  • Hou bouwen we de Dag van de Jeugdhuizen sterker uit om het imago van jeugdhuiswerk te versterken?
  • Rond welke producten of diensten kan Formaat een samenaankoop voor jeugdhuizen opzetten?

Standpunten die Formaat inneemt

Formaat verdedigt de belangen van zijn leden op verschillende beleidsniveaus. We willen onze leden sterker betrekken bij beleidsdossiers. Enkele voorbeelden uit de voorbije jaren:

  • Jeugdhuizen en de gemengde btw-plicht.
  • Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen en het memorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen.

Wanneer komt de RaaT samen?

De RaaT komt vier zaterdagen per jaar samen. De tijdstippen variëren, maar reken zeker van 11u tot 15u. Ook de locaties variëren (Gent, Antwerpen, Leuven, Aalst, Brussel…). Er wordt echter altijd gekozen voor een goed bereikbare plek. Vervoersonkosten worden terugbetaald.

De eerstvolgende RaaT gaat door op zaterdag 7 maart in jongerencentrum Cinema in Aalst.

We willen jou!

We willen zo veel mogelijk van onze leden inspraak geven in het beleid van Formaat. Daarom is een uitgebreide, diverse en sterke RaaT ontzettend belangrijk. Een RaaTslid:

  • Neemt in het jeugdhuis, jongerencentrum of jongereninitiatief een engagement op met enige verantwoordelijkheid.
  • Is niet ouder dan 30 jaar.
  • Gelooft in de kracht van het open jeugdwerk.
  • Kan de context van de eigen organisatie overstijgen en denkt mee over het brede en diverse open jeugdwerk en jeugdhuiswerk in Vlaanderen.
  • Kan zich engageren voor vier bijeenkomsten op zaterdag per jaar.

Wat krijg je terug?

Een engagement met impact

We versterken de stem van onze leden door hen inspraak te geven in de hot issues voor Formaat en het Vlaamse jeugdwerk. De RaaT adviseert rechtstreeks aan de raad van bestuur en directie van Formaat. We garanderen onderbouwde feedback op deze adviezen. Bovendien kan je je al slid van de RaaT ook kandidaat stellen voor een plaats in de algemene vergadering van Formaat.

Eerste keuze bij internationale sessies

Formaat is aangesloten bij ECYC, de Europese koepel voor open jeugdwerk. Via ECYC krijgen we regelmatig de optie om jongeren naar een studiesessie te sturen in het buitenland. De leden van de RaaT krijgen deze kans steeds als eerste.

Een unieke leerervaring

De RaaT is een inspirerend platform voor jonge enthousiastelingen met een hart voor jeugdwerk. Ruimte genoeg dus om je te laten inspireren door elkaar, door Formaat en door de sector!

Een goed evenwicht tussen inhoud en ontspanning

Op bijeenkomsten van de RaaT voorzien we ruimte om elkaar te leren kennen. Boeiende babbels bij een hapje en een drankje.

Interesse?

Zelf geïnteresseerd of iemand anders opgeven als kandidaat? Neem dan contact op Nick Beerens (nick.beerens@formaat.be of 0476 47 14 92).