03 september 2018
Formaat wil de meer dan vierhonderd jeugdhuizen verspreid over heel Vlaanderen inspraak geven in het beleid en de strategie van zijn organisatie. Daarom richtten we in 2015 de RaaT van Formaat op. In 2019 start een nieuw mandaat, dus gingen we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers uit jeugdhuizen om onze RaaT van Formaat te versterken. We kwamen tot een sterke groep gemotiveerde jongeren. Instroom blijft nog steeds mogelijk, laat dus zeker iets weten indien je interesse hebt.

Elk jeugdhuis kan één geëngageerde (bestuurs)vrijwilliger afvaardigen in de RaaT. Het zijn immers de vrijwilligers van vandaag die ons voeden en inspireren voor de toekomst. Een mandaat in de RaaT duurt twee jaar. Vanaf 2019 start dus een nieuw mandaat. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om onze RaaT van Formaat te versterken.

Opdracht van Formaat

De RaaT geeft advies aan de raad van bestuur en/of directie van Formaat. Meer concreet formuleert de RaaT adviezen over:

Beslissingen die een invloed hebben op de ondersteuning van onze leden-jeugdhuizen
Formaat gaat voor een sterk en bloeiend jeugdhuiswerk. Om dit te realiseren bouwen we een sterk en innovatief aanbod uit voor onze leden. Hiervoor vragen we input aan de RaaT. Enkele voorbeelden uit de voorbije jaren:

  • Hoe bouwen we de Dag van de Jeugdhuizen sterker uit om het imago van jeugdhuiswerk te versterken?
  • Rond welke producten of diensten kan Formaat een samenaankoop voor jeugdhuizen opzetten?

Standpunten die Formaat vertolkt naar beleidsmakers
Formaat verdedigt de belangen van jeugdhuizen op verschillende beleidsniveaus. We willen onze leden sterker betrekken bij beleidsdossiers die we aankaarten bij politici. Enkele voorbeelden uit de voorbije jaren:

  • Jeugdhuizen en de btw-plicht.
  • Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen en het memorandum voor de Vlaamse en Federale verkiezingen.

We want you

We willen zo veel mogelijk jeugdhuizen inspraak geven in het beleid van Formaat. Daarom is een uitgebreide, diverse en sterke RaaT ontzettend belangrijk. Een RaaTslid heeft dan ook een aantal kenmerken:

  • Je neemt in het jeugdhuis een engagement op met enige verantwoordelijkheid.
  • Je bent niet ouder dan 30 jaar.
  • Je gelooft in de kracht van het jeugdhuiswerk.
  • Je kan de context van je eigen jeugdhuis overstijgen en denkt mee over het brede en
  • diverse jeugdhuiswerk in Vlaanderen.
  • Je kan je engageren voor vier bijeenkomsten (op zaterdag) per jaar.

Wat krijg je terug?

Een engagement met impact
We versterken de stem van onze leden door hen inspraak te geven in de ‘hot issues’ voor Formaat en het Vlaamse jeugdhuiswerk. De RaaT adviseert rechtstreeks aan de raad van bestuur of directie van Formaat. We garanderen onderbouwde feedback op deze adviezen. Bovendien kan je je als lid van de RaaT ook kandidaat stellen voor een plaats in de algemene vergadering van Formaat.

Een unieke leerervaring
De RaaT is een inspirerend platform voor jonge enthousiastelingen met een hart voor jeugdhuiswerk. Ruimte genoeg dus om je te laten inspireren door elkaar, door de jeugdhuissector en door Formaat.

Een goed evenwicht tussen inhoud en ontspanning
Op bijeenkomsten van de RaaT voorzien we ruimte om elkaar te leren kennen. Boeiende babbels bij een hapje en een drankje. Voldoende ruimte voor ontspanning. Enzovoort.

Interesse?

Ben je zelf geïnteresseerd of wil je iemand anders opgeven als kandidaat? Neem dan contact op met Nick Beerens (nick.beerens@formaat.be of 0476 47 14 92).

Tekst: Nick Beerens & Joke Hüwels