Op woensdag 10 november trok Formaat richting Dendermonde voor een bezoek aan Jeugdhuis Zenith. Daar zaten we rond de tafel met leden van het bestuur van Jh Zenith en het lokale bestuur van Dendermonde, enkele leden van de RaaT van Formaat en minister Benjamin Dalle voor een gesprek over de huidige situatie waarin het open jeugdwerk zich bevindt.

Formaat voerde maandenlang onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op het open jeugdwerk. Daaruit vloeide het visietraject ‘Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona’ voort. Het onderzoek behandelt thema’s zoals jeugdinfrastructuur, vrijwilligers en jongerenwelzijn.

Samen met alle aanwezigen gingen we in gesprek over die onderwerpen. Zo brachten we beleidsmakers, vrijwilligers en beroepskrachten samen om de stand van zaken te bekijken en informatie, standpunten en visies uit te wisselen. “Een groot probleem is dat veel jongeren de jeugdhuizen in hun buurt niet kennen. Ze zijn er nog niet mee in aanraking gekomen, net doordat er zo lang geen activiteiten konden plaatsvinden”, aldus minister Dalle en de bestuursleden van Jh Zenith. Tijd om er weer volop in te vliegen dus!

Meer info over ons visietraject vind je hier.