08 maart 2019
Op zaterdag 2 maart kwam de nieuwe groep RaaTsleden (mandaat 2019 – 2020) voor de eerste keer samen in Casa Rosa (Gent). We verzamelden in Gent omdat ook de RADAR On Stage daar plaatsvond, met ’s avonds de RADAR On Stage Showcase in de Kinky Star. Hoewel een aantal ‘oudere’ RaaTsleden hun mandaat verlengden en zaterdag dus ook aanwezig waren, zagen we toch heel wat nieuwe gezichten.

Nieuwe namen, nieuwe gezichten

Hoewel een aantal ‘oudere’ RaaTsleden hun mandaat verlengden en zaterdag dus ook aanwezig waren, zagen we toch heel wat nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten betekent nieuwe namen leren kennen. We namen dan ook voldoende de tijd om kennis te maken. Met elkaar, met de opdracht en plaats van de RaaT en met Formaat zelf. De open, gemotiveerde en enthousiaste groep smeet zich meteen helemaal op de kennismakingsmethodieken, zoals de levensgrote Scrabble en het Formaat-Hoger/Lager-spel.

Time for business

De RaaT is natuurlijk het adviesorgaan voor de directie en raad van bestuur van Formaat. Op deze manier geeft Formaat inspraak aan jeugdhuizen in het beleid en de strategie van de organisatie. Dat advies gaat over:

  • Beslissingen die invloed hebben op de ondersteuning van onze leden jeugdhuizen (strategische beleidszaken)
  • Standpunten die Formaat vertolkt naar beleidsmakers (standpuntbepaling)

Op de eerste RaaT met deze groep vroegen we advies over de acties die in de toekomst op Formaat, als middenveldorganisatie, afkomen: de Global Strike for Future (15 maart), Sign for my Future en de Nationale Betoging tegen Racisme (24 maart). Hoe koppelen we dit aan onze inhoudelijke standpunten? Welke rol kan Formaat hierin spelen? En de jeugdhuizen?

De RaaT formuleerde hun kritische, weldoordachte adviezen. Formaat zal hiermee verder aan de slag gaan om het jeugdhuiswerk in Vlaanderen verder te ondersteunen en versterken.

En gij?

De eerste RaaT is voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat jouw kans om de RaaT te versterken voorbij is. Ben jij ook geïnteresseerd in het beleid van Formaat en van de brede jeugd(huis)sector? Geloof jij ook in de kracht van jeugdhuiswerk en wil je daartoe bijdragen? Wil jij je engageren om het diverse jeugdhuiswerk in Vlaanderen te ondersteunen door advies?

Dan is er in de RaaT nog plek voor jou!