13 november 2020
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Wat is de rechtspersonenbelasting en wanneer moeten we die indienen?"

Rechtspersonenbelasting: wasda?!

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van vzw’s. Het gaat hier om bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt in de rechtspersonenbelasting niet belast.

Wanneer doe je de aangifte?

Voor 30 november 2020 moeten alle vzw’s hun aangifte rechtspersonenbelasting hebben gedaan. Dit kan enkel online, via BIZTAX. Van elke vzw wordt verwacht dat zij dit spontaan en automatisch doen. De belastingen verwittigen je niet op voorhand.

Wat als je geen aangifte doet?

Doe je geen, of geen tijdige aangifte, dan word je forfaitair belast. Dit kost 625 euro en een eventuele boete. Let op: deze belasting en boete kan persoonlijk op de bestuurders worden verhaald, omdat zij een contractuele fout begingen.

Hoe doe je zo’n aangifte?

Als jeugdhuis (vzw) moet je jaarlijks een belastingaangifte (formulier 276.5) invullen. Zo'n brief invullen, lijkt een hele klus. Voor de meeste jeugdhuizen is het een fluitje van een cent. Voor bijna alle jeugdhuizen betekent dit immers dat ze een blanco aangifte moeten doen en enkel de uitgebreide jaarrekening moeten uploaden. Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Voor de meeste vzw’s betekent dit voor 30 juni 2020, door de coronacrisis werd de deadline voor het organiseren van de algemene vergadering 10 weken uitgesteld.

Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, is dus niet voldoende. Een jaarrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, plus de staat van vermogen (bijlage C). Heb je bezoldigingen uitgekeerd, dan dienen er ook fiscale fiches (281.10 en de samenvattende opgave 325.50) worden opgemaakt.

TIP: Door je boekhouding te voeren via Assist kan je de jaarrekening eenvoudig opmaken.

Wat als je een afwijkend boekjaar hebt?

Doorgaans loopt het boekjaar van vzw’s van 1 januari tot en met 31 december. De jeugdhuizen waarbij het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december kunnen indienen tot en met 30 november 2020.

Een tweede optie die veel voorkomt bij jeugdhuizen is een boekjaar van 1 september tot 31 augustus. Heb je een afwijkend boekjaar? Hier vind je een lijst waarin duidelijk wordt wat je wanneer moet doen.

Hoe indienen?

  • Ga naar we website van Biztax
  • Klik rechts op de pagina op ‘Naar de toepassing’
  • In onze PowerPointpresentatie wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen.

Bij welke jeugdhuizen volstaat een blanco aangifte niet?

De blanco aangifte volstaat niet voor jeugdhuizen die onroerende inkomsten hebben (bijvoorbeeld door verhuur lokaal) of roerende inkomsten. Roerende inkomsten ontstaan door verhuur van onroerende goederen met meubels, installaties en de bijhorende drankverkoop. Deze inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Vervolgens stort je de verschuldigde 30 procent belasting. Dit is op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de rechtspersonenbelastingaangifte doet. De belasting werd immers reeds voldaan voor 15 januari.

Alle informatie over de rechtspersonenbelasting vind je ook hier.

Heb je zelf een vraag waarop je op onze website geen sluitend antwoord op lijkt te vinden? Stel ze dan aan vraaghet@formaat.be.