31 juli 2020
Sinds woensdag 29 juli zijn er nieuwe, strengere maatregelen ingegaan om het coronavirus tegen te gaan. De minister van jeugd Benjamin Dalle bevestigde deze week dat jongeren en jeugdwerkingen nog steeds kunnen genieten van een straffe jeugdwerkzomer.

De jeugdwerkregels blijven nog steeds van kracht. Daarnaast kunnen jeugdhuizen die een open instuifwerking organiseren dat nog steeds doen onder de gewijzigde horecaregels. Of en op welke manier jij als jeugdhuis deze zomer werkt, hangt af van jouw specifieke situatie.

We hebben het draaiboek aangepast naar deze nieuwe maatregelen. In het kort zijn volgende zaken gewijzigd:

Voor de jeugdwerkregels

De jeugdwerkregels zijn ongewijzigd. Wij raden sterk aan om naast social distancing ook mondmaskers te gebruiken bij activiteiten met jongeren. Registratie van de bubbels voor de activiteit zijn ook noodzakelijk.

Begeef je je in de publieke ruimte raden we aan steeds de erkenning van je werking en de aanwezigheidslijst op zak te hebben.

Belangrijk bij de jeugdwerkregels is dat je géén drank mag verkopen en geen alcohol mag consumeren.

Voor de horecaregels

Is gewijzigd:

 • Registratie en bijhouden van contactgegevens van bezoekers is verplicht en dit van minimum 1 persoon per bubbel. Na 14 dagen verwijder je deze gegevens.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve als je aan tafel zit.
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, correct te hanteren. Meer info over de bubbels kan je vinden op de website van WatWat.
 • Alle andere eerder genomen maatregelen, zoals o.a. het sluitingsuur, de hygiënische voorschriften en hoe het plaatsen van tafels blijven uiteraard nog steeds gelden.

Daarnaast kunnen er ook provinciale en lokale maatregelen strenger zijn dan de federale maatregelen. Ook die ga je best nauwkeurig na via de jeugddienst van je stad of gemeente.

Hoe ga je verder te werk deze zomer?

Wat de beste manier is om als jeugdhuis aan de slag te gaan komende weken, bepaal je zelf. Los van de maatregelen, bepalen immers ook andere factoren je keuze:

 • Hoe haalbaar is dit voor je werking en medewerkers?
 • Hoeveel jongeren bereik je of wil je bereiken deze zomer?
 • Wat is de lokale situatie? Zijn er andere/strengere maatregelen?
 • Gaat je werking voornamelijk binnen door of meer buiten? Buiten geniet altijd de voorkeur.
 • Hoeveel ruimte heb je om binnen te werken? Een kleine binnenruimte kan een reden zijn om je werking te beperken in het aantal deelnemers.
 • Wat zijn de noden en behoeften van je vrijwilligers en de jongeren uit de buurt?

Zorgen dat jongeren een plaats hebben om samen te komen

Het jeugdwerk wil ervoor zorgen dat jongeren ten volle kunnen genieten van hun recht op ontmoeting en jong zijn. Vertrek dus altijd vanuit de noden van de jonge mensen in jouw werking. Zorg dat de kern van jeugdwerk bewaard kan blijven: jongeren centraal, groepsgericht, creatief, experimenteel, avontuurlijk, participatief …

Als jeugdhuis kan je op verschillende manieren werken. Ga na welke manier van werken het best bij jouw werking en je doelgroep past. En overweeg om kleine of grote aanpassingen te doen of het zelfs helemaal over een andere boeg te gooien. Laat je inspireren door andere jeugdhuizen.

Voorbeelden:

 • Het jeugdhuis blijft een instuifwerking organiseren volgens de horecaregels. Het jeugdhuis kiest voor tafels van maximum 4 personen.
 • Het jeugdhuis kiest ervoor om de rest van de zomer over te schakelen van de horecaregels naar de jeugdwerkregels. De focus verschuift van ontmoeting naar activiteiten.
 • Het jeugdhuis kiest om aan de slag te gaan met een meer stabiele bubbel. Het jeugdhuis maakt een bubbel met 20 vrijwilligers en vaste leden en doet daarmee de komende weken leuke activiteiten. Denk aan een filmavond, een quiz,...
 • Het jeugdhuis organiseert elke week een workshop, met een andere bubbel die vooraf geregistreerd wordt.
 • Het jeugdhuis maakt een bubbel van vrijwilligers en jongeren die de komende weken allerlei kluswerken samen doen.
 • Het jeugdhuis organiseert een instuifwerking volgens de horecaregels op vrijdag en zaterdag. Het jeugdhuis organiseert een workshop iedere woensdag met een vaste bubbel die op voorhand inschrijft.
 • Het jeugdhuis zet in op sport. Samen met een groep jongeren worden in sportterreinen in de buurt allerlei sporten verkend.
 • Het jeugdhuis maakt een bubbel met vrijwilligers en bestuurders om coronaveilige plannen te smeden voor het najaar.

Outreachend werken

Je kan als professionele jeugdwerker zeker outreachend blijven werken, maar uiteraard blijf je de geldende maatregels in de samenleving en de specifieke lokale context volgen. Als je outreachend werk combineert met andere soorten jeugdwerk, is het van bijzonder extra belang om bij je outreachend werk met alle social distance en veiligheidsmaatregelen rekening te houden. Maak jezelf ook herkenbaar als jeugdwerker bij de jongeren en maak op voorhand afspraken met je lokale jeugddienst dat je deze functie opneemt.

In niet-georganiseerd verband mogen jongeren met maximum 10 personen samen komen mét social distancing en/of mondmaskers en het naleven van de hygiënevoorschriften.

Evenementen 

Voor evenementen zijn de regels ook gewijzigd.Het aantal mensen op evenementen wordt ingeperkt naar 100 personen binnen en 200 personen buiten. Ook is het dragen van een mondmasker en registreren van aanwezigheden verplicht. De Nationale Veiligheidsraad gaf ook het advies aan lokale besturen om hun lokale evenementen te screenen of ze veilig genoeg zijn om door te gaan. Vraag dus zeker na bij je stad of gemeente wat er geldt voor jouw lokale context. De meest recente informatie en het draaiboek evenementen is te vinden op www.ikorganiseer.be


Heb je na het doornemen van dit artikel en het draaiboek nog vragen? Contacteer ons via vraaghet@formaat.be