12 maart 2020
De federale overheid nam donderdagavond 12 maart de beslissing om alle publieke activiteiten en evenementen te verbieden en dit ten minste tot en met 4 april. Alle evenementen, klein en groot, moeten geannuleerd worden. Daar horen jeugdhuizen ook bij. Dit verbod volgt op het eerdere advies van Formaat om alle activiteiten en bijeenkomsten in jeugdhuizen te annuleren en jeugdhuizen te sluiten.

Update: Na overleg op woensdag 18 maart tussen Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en De Ambrassade, ondersteuningsorganisatie van het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel, werd beslist om alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie te annuleren. Concreet betekent dit dat jeugdhuizen hun dagelijkse werking zullen moeten stopzetten tot en met 19 april. Ook andere activiteiten en evenementen moeten tot dan opgeschort worden.

Hoewel jongeren geen expliciete risicogroep zijn voor het coronavirus, kunnen zij wel het virus overdragen naar anderen, en naar meer kwetsbare personen. Wees dus solidair naar alle personen in onze samenleving. Draag zorg voor elkaar en geef het virus zo min mogelijk kans om te verspreiden.

Sommige provincies en lokale besturen vaardigen extra maatregelen en verplichtingen uit. Ga voor richtlijnen met betrekking tot jouw werking dus te rade bij je lokaal bestuur.

De maatregelen rond het coronavirus vragen solidariteit. We roepen op om te zorgen voor jezelf en de anderen. We bedanken alle jeugdhuizen die veel begrip tonen voor de maatregel en hun deuren sluiten. 

We verzamelen alle informatie en houden je zo goed mogelijk op de hoogte via onze website en social mediakanalen.

Heb je vragen? Contacteer ons via vraaghet@formaat.be. Check op onze homepage alle artikels rond de coronamaatregelen.

Hieronder vind je al antwoord op een aantal vragen.

Wat met eventuele verliezen die we lijden door de annulering van activiteiten en het sluiten van ons jeugdhuis?

We roepen vooral op tot solidariteit. Ga met leden en leveranciers in dialoog zodat de (financiële) gevolgen beperkt blijven. Wees vooral ook zelf solidair met de rest van de samenleving. Het is immers een crisisperiode waarin heel veel sectoren en individuen het (financieel) moeilijk hebben.

Formaat brengt momenteel de schade in kaart die jeugdhuizen oplopen omwille van sluiting. Op basis hiervan zullen we aanbevelingen formuleren naar lokale besturen. Ondervind je zelf (financiële) schade van de coronacrisis? Deel je verhaal met Formaat via vraaghet@formaat.be.

Wat met de organisatie van ons (groot) evenement?

Organiseer je binnenkort een evenement? Check dit artikel of ga rechtstreeks naar ikorganiseer.be, onze informatiewebsite voor organisatoren van muziekevenementen. Daar vind je alle relevante informatie voor organisatoren gebundeld.

Ik stel een beroepskracht te werk in het jeugdhuis, wat moet ik doen?

De overheid benadrukt dat het werk niet hoeft stil te vallen, maar waar mogelijk worden werkgevers gevraagd om flexibiliteit aan de dag te leggen, om zo bij te dragen aan het beheersen van de verspreiding van het virus. Dat betekent thuiswerken/telewerken verplicht is en de overheid vraagt om glijdende uren toe te staan (om de capaciteit van het openbaar vervoer te verhogen) en om extra flexibel te zijn in het toekennen van verlof. Enkel indien je werking het noodzakelijk maakt om naar het jeugdhuis te komen of indien thuis werk niet mogelijk is, mag er op locatie gewerkt worden. Wordt er op locatie gewerkt, moeten de veiligheid en het principe van social distancing gerespecteerd worden.

Kan dat laatste niet, moeten de deuren verplicht gesloten worden en kan je de procedure voor tijdelijke werkloosheid opstarten, kunnen werknemers gewoon doorbetaald thuis zitten of tref je een andere regeling.Zorg er ook altijd voor dat je werkplek hygiënisch is en dat medewerkers in hygiënische omstandigheden kunnen werken. Voorzie voldoende handontsmettingsmiddelen en papieren zakdoeken. Vertoont een medewerker ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts? Raad hen aan om niet naar het werk te komen.

Informeer werknemers en leden wanneer vermoed wordt dat een collega ziek is geworden door het coronavirus.

BELANGRIJK! J
eugdhuizen met minstens 1 VTE tewerkgesteld een hinderpremie aanvragen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19. Al die jeugdhuizen die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro. Alle informatie daarover vind je hier.

Uitgebreide informatie voor werkgevers uit deze sector kan je vinden op de website van de RVA en de website van Sociare.

Wat kan en mag het jeugdhuis nu nog doen?

Lees hier alles over in dit artikel!

  • Alle informatie over de coronamaatregelen vind je op onze homepage.
  • Alle informatie over evenementen vind je op www.ikorganiseer.be.
  • Voor vragen, kan je ons altijd contacteren op vraaghet@formaat.be.