08 januari 2019
De drie Antwerpse jeugdhuizen van Formaat Jeugdhuizen Antwerpen maken na het succes van vorig jaar ook nu weer een diner voor daklozen. Op zaterdag 12 vindt het grote diner plaats in het daklozencentrum Victor 4 & 5.

De collega’s, ouders en vrijwilligers van de jeugdhuizen slaan de handen in elkaar om een uitgebreide maaltijd te koken en uit te delen. Ook voor de kinderen voorzien ze een magic box met kleinigheden.

De actie gaat gepaard met een voor- en natraject. Zo zijn de jeugdhuizen op kerstavond naar al naar Victor 4 & 5 gegaan. Ze gaven er een kerstcadeau aan de kinderen die verblijven in daklozencentrum. Op zaterdag 5 januari trok een groep kinderen van de jeugdhuizen samen met kinderen, ouders en begeleiding van Victor 4 & 5 naar de Zoo van Antwerpen.

Op 23 januari - enkele weken na het smakelijke diner - trekken de jeugdhuizen nog eens naar het daklozencentrum. Deze keer met een activiteit rond volksspelen en digitale wereld. Aan de hand van dit traject hopen de jeugdhuizen goed contact te onderhouden met het daklozencentrum en de leefwerelden dichter bij elkaar te brengen.