15 mei 2020
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Deze week gaan we het hebben over een interessante manier om geld in te zamelen: crowdfunding.

Op 12 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad om ook jeugdhuizen tijdelijk te sluiten. Tot op vandaag komen dan ook geen inkomsten meer binnen. Daarnaast werden de afgelopen weken heel wat evenementen afgelast. Hoewel er ondertussen al verschillende steunmaatregelen werden aangekondigd begint de financiële last voor sommige jeugdhuizen door te wegen. Hoewel Formaat blijft opkomen voor het minimaliseren van kosten voor jeugdhuizen op lokaal niveau, zijn er in de praktijk nog steeds jeugdhuizen die hoge vaste kosten hebben. Deze kunnen nu een duwtje in de rug gebruiken en daar is crowdfunding een ideaal medium voor.

Wat is Crowdfunding?

Naast klassieke inkomstenbronnen als sponsoring en subsidies is crowdfunding een alternatieve manier om je werking te financieren. Kort gezegd geef je geïnteresseerden de mogelijkheden om via een online platform te investeren in jouw jeugdhuis, vaak met een klein bedrag. 

Crowdfunding bestaat in allerlei vormen. Je kan ervoor kiezen dat investeerders gewoon geld schenken zonder enige return of dat ze wel iets in de plaats krijgen als het beoogde bedrag bereikt is.

De investeerders storten hun gift online via het crowdfundingplatform. Afhankelijk van het platform dat je gebruikt, kan je met vastgelegde bedragen werken of je investeerders vrij laten kiezen hoeveel ze bijdragen.

Hoe begin je eraan?

 • Bepaal het doel van de crowdfundingactie. Een crowdfunding kan veel geld opleveren als hij een antwoord biedt op een nood die leeft bij de bezoekers of de sympathisanten van je vereniging.
 • Bepaal het streefbedrag van je crowdfundingactie. Welk bedrag heb je nodig om het beoogde doel te bereiken? Probeer zo specifiek en transparant mogelijk in kaart te brengen hoeveel geld je voor wat nodig hebt. Dat kan mogelijke investeerders over de streep halen. Bij sommige platformen kan je ook werken met verschillende bedragen en bijvoorbeeld zeggen dat je bij het halen van x euro artiest y boekt, bij a euro artiest b, enzovoort.
 • Denk na over de return voor je investeerders. Geef je hen iets terug voor hun bijdrage en zo ja, wat?
 • Bepaal de looptijd van je crowdfundingactie. Zorg dat er voldoende tijd is om je actie te communiceren én om het uiteindelijke resultaat uit te voeren.
 • Stel een communicatieplan op. Hoe wil je potentiële investeerders bereiken? Hoe maak je je actie bekend?
 • Zoek een geschikt crowdfundingplatform. Let goed op welke voorwaarden elk platform stelt en denk eraan dat de meeste platformen een deel van het ingezamelde bedrag inhouden als commissie. Voor meer informatie over crowdfunding platforms kan je terecht op de website van scwitch.
 • Communiceer, volg op en evalueer. Laat de wereld weten via sociale media dat jullie een crowdfundactie hebben opgezet.

Welke opbrengst kan je verwachten?

Crowdfunding is een proces dat veel inspanning vraagt en de actie zal ook enkel slagen als je het echt goed aanpakt. Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat je actie al dan niet slaagt. De succesfactoren zijn:

 1. Zorg voor een goed verhaal: Een goede pitch is de eerste stap tot een geslaagde actie. Zorg dat voor de investeerders snel duidelijk is waarom ze moeten investeren in jouw actie. Je kan het ook aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld een leuk filmpje op te nemen.
 2. Zorg voor betrokkenheid: De crowdfunding begint altijd bij de mensen die je kent. In de eerste fase ga je dan ook eerst die mensen aanspreken. Op dat moment ga je heel persoonlijk te werk. Een anonieme menigte heb je dan nog niet nodig.
 3. Het is nu of nooit: Mensen moeten bij het lezen van je crowdfunding het gevoel hebben dat het nu of nooit is. Dit trekt hen sneller over de streep.
 4. Een campagne: Voor het ophalen van een bedrag zal je heel wat reclame moeten maken. In je eigen kringen, maar ook daarbuiten. Zorg dat je zo veel mogelijk mensen bereikt met je verhaal door verschillende kanalen te gebruiken. Maak gebruik van nieuwsbrieven, probeer eens op de radio te komen, in de krant, brieven posten, social media… De mogelijkheden zijn enorm. Zo bepaal je mee aan het slagen van je crowdfunding.
 5. Een haalbaar doel: Kies een doelsaldo dat in verhouding is met de organisatie.
 6. Ga voor online en offline communicatie: De reden hiervoor is simpel: niet iedereen zit op sociale media.
 7. Blijf de aandacht trekken
 8. Wees dankbaar

Wat verwachten schenkers als wederdienst?

Je kan er voor kiezen om al dan niet een return te geven aan de investeerders. Als jeugdhuis is het leuk om iets als wederdienst aan te bieden en we nodigen hierbij op tot creativiteit, een t-shirt of een tote bag zijn bijvoorbeeld leuke ideeën.

Welke platformen kan je gebruiken?

Er zijn heel wat verschillende platformen om een crowdfunding op te zetten. Welk platform je best gebruikt is afhankelijk van je actie. Op deze website vind je meer informatie over welke platformen er bestaan en welke opties zo’n platform kan aanbieden.

Hoe kan je de opbrengst inboeken?

Hoe je de opbrengst in je boekhouding ingeeft, is afhankelijk van vorm van de crowdfunding:

 • Wanneer de investeerders geen return krijgen, gaat het om een gift. Je boekt dit dan ook in onder giften. Let op: Als vzw ben je verplicht een lijst aan te leggen met personen en organisaties die een gift gaven. Dit is een regel ingevoerd in het kader van terrorismebestrijding.
 • Wanneer er wel een return tegenover staat, dan moet je twee dingen doen. Namelijk enerzijds het geschonken bedrag inboeken bij inkomsten bij de staat van vermogen en anderzijds de verplichting inboeken bij ‘andere verbintenissen’.
 • Wanneer je het bedrag achteraf moet terugbetalen dan boek je het als lening in, maar het moet tegengeboekt worden in de staat van vermogen bij (financiële) schulden. Het geld staat dus wel op je rekening, maar je moet het later terugbetalen.

Welke jeugdhuizen deden al een crowdfunding?

Enkele voorbeelden van recente acties tijdens de coronaperiode:

Een crowdfunding hoeft ook niet dienen om de coronamaatregelen te overbruggen. Je kan een crowdfunding opstarten voor gelijk welk project. Een leuk voorbeeld is de crowdfunding van Jeugdclub Sfinx. Ze noemden het project Sfinx 2020, waarbij ze een loods zouden verbouwen naar nieuwe lokalen voor de vereniging. Het volledige project vind je op hun website.

Alle info over de coronamaatregelen en de gevolgen voor jeugdhuizen vind je op www.formaat.be/corona.

Heb jij zelf nog vragen? Mail naar vraaghet@formaat.be.