13 juli 2020
Jeugdorganisaties mogen terug opstarten met activiteiten, met of zonder verkoop. Ontmoeting, spel, gezellig samen eten en drinken, … Het kan allemaal weer, maar nog niet helemaal zoals vroeger. Je kan dus nog niet op dezelfde inkomsten rekenen als vorige zomer. Dit kan drastische gevolgen hebben op je financiën. We kijken dus samen met jou naar de opties die er zijn voor verdere financiële ondersteuning.

De corona ondersteuningspremie zet de steun vanuit VLAIO verder!

De aanvragen voor de corona-hinderpremie en compensatiepremie moesten binnen zijn op ten laatste 30/06. Of je van deze steunmaatregelen hebt kunnen genieten of niet, laat het ons zeker weten via onze bevraging. Zo kunnen we jullie ondersteuning bieden en adviezen opstellen voor lokale overheden.

De jeugdwerkzomer is ondertussen van start gegaan, maar wel nog met de nodige veiligheidsmaatregelen. Minder jongeren op beperkte activiteiten. Dit kan impact hebben op de omzet van je organisatie deze zomer. Als dit omzetverlies meer dan 60% bedraagt tegenover dezelfde periode vorig jaar kan je aanspraak maken op de 'corona ondersteuningspremie'. Die kan je van 15 juli tot 15 augustus aanvragen. De referteperiode die je hiervoor moet gebruiken is 8 juni – 8 juli. Hou dus zeker je omzet de komende periode nauwgezet bij. Net zoals bij de hinderpremie moeten vzw's minstens 1 VTE in dienst hebben. VLAIO publiceerde een handleiding voor de aanvraag te vergemakkelijken.

Een lening aangaan met beperkte middelen

Steunmaatregel Bankenfederatie

De banken hebben gedefinieerd welke bedrijven ‘levensvatbaar’ zijn en dus bijzondere maatregelen verdienen. Het gaat om bedrijven die op 31 januari 2020 bij geen enkele bank of overheid een betalingsachterstand hadden. Volgens Febelfin gaat dit over 90% van alle ondernemingen.

Voor deze ondernemingen gaan de banken een reeks maatregelen nemen om de impact te milderen, zoals uitstel van betaling, garantieregeling voor kredieten of een tijdelijke opschorting van de aflossingen. Hoor bij je bank of je dit kan aanvragen bij hen. Banken kiezen zelf hoeveel budget ze voor deze regeling vrijmaken. Meer informatie vind je hier.

Voor de andere ondernemingen wordt er gekeken naar de uitbreiding van de waarborgregeling van de overheid.

Overheidswaarborg bij het aanvragen van een krediet bij een bank of leasingmaatschappij
Je hebt een lening/kredietovereenkomst nodig maar de bank of leasingmaatschappij wijst dit af omdat je te weinig waarborg hebt? Dan kan je ondersteuning krijgen via PMV/Z. De overheid kan tot 75% van de waarborg op zich nemen in ruil voor een eenmalige premie.

Achtergestelde lening op 3 jaar (max. 75.000 euro)

PMV/Z biedt ook de optie om over een periode van 3 jaar minimaal 75.000 euro te lenen als je inkomsten in het gedrang zijn gekomen door de corona-maatregelen. Belangrijk: deze lening is niet cumuleerbaar met de hinder-, compensatie- of ondersteuningspremie. Hier vind je meer informatie.

Nog andere maatregelen?

De Vlaamse en Federale overheid en heel wat andere actoren blijven stappen ondernemen om de financiële impact op organisaties te verkleinen. VLAIO bundelt deze en houdt deze up-to-date op hun site. Er is ook een overzicht te vinden van steunmaatregelen aangeboden door steden en gemeentes. De SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) heeft een nota opgesteld met een overzicht van info over de gekende maatregelen.

Vanuit Formaat beseffen we dat niet elke steunmaatregel voor iedereen beschikbaar of voldoende is. Daarom proberen we ook de financiële impact op jeugdhuizen in kaart te brengen. Zo kunnen we aanbevelingen voor (lokale) overheden ontwikkelen om hen en jullie te steunen. Het is van immens belang dat we deze aanbevelingen maken op basis van realistische cijfers en situaties. Daarom sporen we jullie aan om onze bevraging in te vullen.

Nog vragen?

Je kan ons altijd bereiken via vraaghet@formaat.be of contact opnemen met VLAIO.

Heb je hier nog vragen over? Stuur dan een mailtje naar vraaghet@formaat.be.