06 mei 2020
Wie lid is van Formaat kan gebruik maken van lidmaatschapsvoordelen. Voor de financiële voordelen ging Formaat een partnerschap aan met andere organisaties, bedrijven en diensten zoals IC- verzekeringen, Sabam/Unisono, Assist, XmusiX. Formaat ging met hen in dialoog nav de coronamaatregelen die ook jeugdhuizen (financieel) treffen.

Check de lidmaatschapvoordelen.

Dit waren de steunmaatregelen die eerder al werden aangekondigd:

 • Jeugdhuizen in financiële moeilijkheden door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling krijgen tot 31 mei voor hun polissen bij IC- verzekeringen en voor het online boekhoud- en vzwprogramma Assist.
 • XmusiX Belgium BVBA besliste dat er geen kwartaalfactuur voor het tweede kwartaal zal worden verstuurd naar de jeugdhuizen die lid zijn van Formaat.
 • Jeugdhuizen die inmiddels de overstap naar Tunify hebben gemaakt kunnen zelf beslissen wanneer ze muziek wensen te ontvangen. Dit doen ze door een betaling te doen aan Tunify van zodra hun werking weer kan starten.
 • Ook Unisono/Sabam stelt alles in het werk en zoekt actief mee naar oplossingen om de impact van de coronacrisis voor de getroffen sectoren zo beperkt mogelijk te houden. Het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik voor ondernemingen die gesloten zijn wegens corona wordt tijdelijk opgeschort. De betaaltermijn voor openstaande facturen wordt verlengd met 60 dagen en er worden geen herinneringskosten aangerekend. Meer info vind je hier.

Daarbij komen nu nog extra steunmaatregelen vanuit IC-verzekeringen en Sabam.

IC-verzekeringen

De tegemoetkoming van IC-verzekeringen heeft te maken met de premie 'burgerlijke aansprakelijkheid'. Deze verzekering dekt schade die het gevolg is van een fout waarvoor jouw organisatie aansprakelijk kan worden gesteld. Meer info over burgerlijke aansprakelijkheid vind je op onze website. Deze tegemoetkoming is enkel voor jeugdhuizen die verzekerd zijn bij IC via Formaat.

IC-verzekeringen en AG-insurance beslisten op vraag van Formaat 22,9% van de BA-premies terug te storten. Dat is 25% van de premies zonder de taksen. IC geeft met andere woorden een korting op de premie 'burgerlijke aansprakelijkheid'. De reden is de maandenlange sluiting van de jeugdhuizen, waardoor er minder risico’s zijn. Ze doen hiermee een tegemoetkoming van maar liefst een totale som van 13.000 euro teruggaves, verdeeld over 215 jeugdhuizen.

 • Welke jeugdhuizen komen in aanmerking?
  Jeugdhuizen die een BA-polis hebben (eventueel met uitbreidingen) bij IC-verzekeringen en die niet de minimale premie betalen. Opgelet: Voor het krijgen van de korting moet de factuur tijdig betaald worden. De jeugdhuizen die nog niet betaalden moeten dit dus zo snel mogelijk doen. Jeugdhuizen die momenteel in financiële problemen zitten door de coronacrisis en dus niet kunnen betalen, nemen zo snel mogelijk contact op met ons via vraaghet@formaat.be.
 • Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?
  Het precieze bedrag is in ieder jeugdhuis anders. De mediaan van de korting bedraagt 53,35 euro.
 • Hoe word je terugbetaald?
  Formaat zal dit bedrag verrekenen in haar lidgeld van 2020. De jeugdhuizen die BA-polis hebben zullen dit jaar dus minder lidgeld moeten betalen.

Meer informatie over IC-verzekeringen vind je op deze pagina en in deze overzichtsbrochure. Als je meer informatie wil over deze groepsaankoop, neem dan contact op via vraaghet@formaat.be.

De solidariteitsbijdrage van Sabam

 • Welke jeugdhuizen komen in aanmerking?
  De bijdrage is bedoeld voor alle ondernemingen die deuren moesten sluiten omwille van de coronacrisis, dus ook de jeugdhuizen.

  Er is echter een uitzondering voor jeugdhuizen die livestreams organiseren tijdens de corona-maatregelen. Unisono zorgde ervoor dat er geen bijkomende licenties moesten aangevraagd worden voor het online aanbod van jeugdhuizen. De bestaande licenties voor muziek werden met andere woorden uitgebreid voor livestreams, maar dit betekent ook dat die jeugdhuizen niet in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage. Meer informatie over livestreams vind je hier.
 • Hoeveel bedraagt de solidariteitsbijdrage?
  Sabam geeft een maand korting op je jaarcontract.
 • Hoe vraag je de solidariteitsbijdrage aan?
  De solidariteitsbijdrage wordt niet automatisch gegeven. Je moet hiervoor eerst een aanvraag doen via je MyUnisono-account. Je hebt hiervoor tijd van 4 mei tot en met 30 juni. Vergeet dit dus zeker niet op tijd te doen als je er beroep op wil doen.
 • Hoe word je terugbetaald?
  • Jeugdhuizen die reeds een factuur betaalden dit jaar, ontvangen een terugbetaling van één maand op het rekeningnummer, waarmee ze eerder betaald hadden.
  • Jeugdhuizen die een factuur ontvangen hebben, maar nog niet betaald hebben, zullen een creditnota ontvangen, waarna ze enkel het verschil moeten betalen.
  • Jeugdhuizen die nog geen factuur ontvangen hebben, krijgen na de aanvraag een meteen gecorrigeerde factuur. Let op, want ook wanneer je nog geen factuur kreeg, moet je eerst een aanvraag indienen.

Meer informatie over de solidariteitsbijdrage vind je op de website van Unisono.

TIP: Verander van tarief bij Sabam

Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen bij SABAM gebruik maken van het jeugdhuistarief: Tarief 127. Dat is een voordelig tarief dat SABAM in overleg met Formaat opstelde en dat afgestemd is op de diversiteit in de jeugdhuissector. Op die manier kan je gebruik maken van een gunstig basistarief en voordelige activiteitentabellen.

Binnen het tarief zijn er twee opties waaruit jouw jeugdhuis kan kiezen:

 • optie A 'met evenementen' voor jeugdhuizen die regelmatig activiteiten organiseren;
 • optie B 'zonder evenementen' voor jeugdhuizen die weinig activiteiten organiseren.

Het tarief van optie A is uiteraard een stuk duurder dan optie B. De exacte tarieven vind je hier. Het jeugdhuiscontract staat toe dat je éénmaal per jaar kan wisselen tussen het contract 127A en 127B. Voor bepaalde jeugdhuizen zal het voordeliger zijn om de overstap te maken van optie A naar optie B. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • De coronamaatregelen zorgen ervoor dat jeugdhuizen al een hele tijd gesloten zijn en dit zeker nog tot 18 mei. Het is ook heel waarschijnlijk dat dit nog verlengd zal worden.
 • Er is heel wat onduidelijkheid rond evenementen. Maar het is heel waarschijnlijk dat er de komende maanden geen evenementen zullen kunnen doorgaan. Bovendien is het vanuit het voorzichtigheidsprincipe af te raden om in juni en bij uitbreiding de zomer, grotere evenementen met publiek te organiseren.
 • Het valt niet uit te sluiten dat er in het najaar opnieuw maatregelen komen indien er een nieuwe uitbraak komt.

Formaat raadt aan om van de rest van 2020 een evenement-arm jaar te maken. Als je toch uitzonderlijk iets organiseert dan betaal je - als je de overstap naar optie B gemaakt hebt - gewoon het hogere tarief voor dat evenement. Dat is €20 bij een concert of €40 bij een fuif of DJ-avond.

Ook bij optie A vallen sommige activiteiten niet onder het jeugdhuisarief en moet je dus ook een aparte aanvraag doen. Een voorbeeld is een evenement waar de gages hoger liggen dan €500. Je valt voor deze activiteiten sowieso onder de tarieven voor evenementen (fuif, concert).

Wanneer is dit niet aanbevolen? Als je regelmatig films afspeelt. Het afspelen van films is inbegrepen in het contract 127A indien de inkom niet hoger is dan €2,50. Bij tarief B moet je een aparte aanvraag doen voor een filmavond. Meer informatie over welke activiteiten al dan niet door de tarieven gedekt worden vind je hier. Of het veranderen van tarief goedkoper zal uitkomen is dus afhankelijk van de aard van de activiteiten die je jeugdhuis organiseert en de hoeveelheid.

Hoe kan je van tarief veranderen? Je kan dat doen via MyUnisono en je doet dat best zo vlug mogelijk. Een gemiddeld jeugdhuis kan op deze manier ongeveer 24% besparen op de Unisonofactuur. Via Myunisono kan je ook onderzoeken of je een sabamcontract hebt voor meerdere ruimtes (kans is klein), indien je dit hebt bekijk dan zeker eens of dit wel nodig is.

Korting op factuur Unisono

Jeugdhuizen ontvangen dit jaar voor het eerst hun facturen voor auteursrechten en de billijke vergoeding via Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen hebben opgericht. In normale omstandigheden ontvangen jeugdhuizen vier facturen per jaar: één factuur voor de jaarfacturatie van de billijke vergoeding samen met een eerste kwartaalafrekening voor de auteursrechten, gevolgd door drie kwartaalafrekeningen voor de auteursrechten.

Om impact van de coronacrisis voor de getroffen sectoren zo beperkt mogelijk te houden besloot Unisono om haar facturatie tijdelijk op te schorten. Zo willen zij er mee voor zorgen dat we de nodige zuurstof krijgen om deze zware periode te overbruggen. Daarom zal Unisono dit jaar - wellicht in september - slechts één factuur versturen voor de auteursrechten en de billijke vergoeding voor het kalenderjaar 2020.

Hoewel de cultuursector zelf enorm zwaar wordt getroffen door de overheidsmaatregelen om het virus te bestrijden, willen de auteurs, componisten en uitgevers van Sabam zich solidair opstellen met andere getroffen sectoren. Daarom besloot Sabam om uitzonderlijk slechts 10/12 van de jaarlijkse auteursrechten te factureren als blijk van solidariteit voor de verplichte sluitingsperiode en het verbod op evenementen in de voorbije en komende maanden.

Die korting wordt automatisch toegepast op je Unisono-factuur.