06 februari 2013
Boomtown zoek naar jong talent en meer specifiek naar twee straffe en jonge programmatoren.

Boomtown, het vijfdaagse muziekfestival dat elk jaar plaatsvindt tijdens de Gentse Feesten, is zoals steeds op zoek naar jong talent en meer specifiek naar twee straffe en jonge programmatoren.


Jonge muzikanten en kunstenaars krijgen tijdens Boomtown een platform om hun kunnen te tonen. En ook achter de schermen heeft Boomtown plaats voor jong talent.
De festivalorganisatoren zoeken twee jonge programmatoren die een mooie affiche voor ‘Alles Kan’ op het festival kunnen samenstellen.

Alles Kan is een projectsubsidie van de jeugddienst van Stad Gent, die als doel heeft jong talent de nodige kansen te geven. Ook binnen Boomtown willen we met de steun van Alles Kan een aantal podiumplaatsen voorzien voor jong talent. Concreet zoeken we dus twee mensen om de programmatie van die jonge bands tot een goed einde te brengen: selecteren van een 15-tal jonge bands/artiesten en hen een passende plaats geven binnen de Boomtown-programmatie, maar ook voor het opvolgen van de promotie, communicatie en productie. Boomtown biedt dus een leerrijke ervaring, waarbij niet enkel het artistieke aspect aan bod komt. Uiteraard wordt hierbij gezorgd voor de nodige professionele begeleiding.