25 mei 2020

Formaat brengt de economische impact van de coronacrisis in kaart. Dat is belangrijk om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, om op een goeie manier jullie belangen te behartigen, om – versterkt door cijfers – aan beleidsbeïnvloeding te kunnen doen, enzovoort. We doen dat via een survey bij al onze leden. De ingevulde vragenlijst is bovendien een handig instrument om de impact op je eigen werking helder te maken.

Help je eigen werking én de volledige sector door deze bevraging in te vullen.