24 januari 2018
Als de waarde van je bezittingen hoger is dan € 25.000, moet je aangifte doen voor de taks op VZW.

Je ontvangt hiervoor in de maand januari of februari normaal gezien een brief van de belastingen. Krijg je deze brief niet, dan moet je het zelf opvragen. De aangifte moet ieder jaar uiterlijk op 31 maart zijn ingediend.

Wat is de jaarlijkse taks op vzw’s?

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten, die in het geval van een rechtspersoon niet kunnen worden geheven. De grondslag voor deze belasting is het geheel van de bezittingen die de vzw in eigendom heeft.

Wat is het tarief van de taks?

Het tarief van deze taks bedraagt 0,17 procent op het aangegeven bedrag. Voorbeeld: aangegeven vermogen is 74.3668 euro. De jaarlijkse taks bedraagt 126,43 euro.

Het vermogen van de vzw is kleiner dan 25.000 euro

Jouw vzw is niet onderworpen aan de taks. Onderaan de brief van het registratiekantoor vind je een strookje. Je vult het strookje in en stuurt het terug naar het registratiekantoor. Indien je geen brief kreeg van de belasting, meld dan toch dat dat je vermogen minder is dan 25.000 euro. Je schrijft hiervoor best een brief naar het registratiekantoor.

Het vermogen van de vzw is groter dan 25.000 euro, maar de taks is lager dan 125 euro

Haal een formulier op het registratiekantoor van de plaats waar de maatschappelijke zetel van het jeugdhuis gevestigd is. Je kan een aangifte indienen voor de komende drie jaar. Indien het vermogen van je vzw in de loop van die drie jaar wijzigt, waardoor de taks met minstens 25 euro toeneemt (de taks bedraagt dan minimum 150 euro), ben je verplicht de belastingadministratie hiervan op de hoogte te brengen.

Het vermogen van de vzw is groter dan 25.000 euro en de taks is hoger dan 125 euro

Je bent verplicht om jaarlijks een aangifte te doen. Onderaan de brief van het registratiekantoor vind je een strookje. Je vult het strookje in en stuurt het terug naar het registratiekantoor. Indien je geen brief kreeg van de belasting, moet je zelf contact met jouw registratiekantoor nemen.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte moet ieder jaar uiterlijk op 31 maart zijn ingediend op het registratiekantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is.

Wanneer moet de betaling gebeuren?

De door de vzw verschuldigde taks moet uiterlijk op 31 maart van ieder aanslagjaar worden betaald.