01 februari 2019
​Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: Ben ik als dj verplicht om een dj-licentie aan te vragen?

Wat is de dj-licentie?

Je mag een cd of mp3 kopiëren voor jezelf (bv. als backup), maar die kopieën mag je niet aan een publiek laten horen. De dj-licentie is een toelating om kopieën te maken van jouw persoonlijke (legaal verworven) muziekcollectie, zodat je die mag afspelen in het openbaar.

Je hebt geen dj-licentie nodig als je draait met originele dragers (cd, vinyl, mp3). Als je gebruik maakt van mp3’s moet je wel kunnen aantonen dat het om originele en legale versies gaat. Daarvoor moet je tijdens je dj-activiteiten altijd je aankoopbewijzen, historiek van een downloadstore of andere bewijsstukken kunnen voorleggen. Als je draait met gekopieerde cd’s is het niet langer nodig om je originele dragers ook mee te nemen.

Wat zijn de voordelen?

Gekopieerde en digitale muziek maakt het mogelijk om compilaties te maken, zijn gemakkelijker te vervoeren en beveiligen je tegen diefstal, beschadiging of slijtage van de originele dragers. Bovendien zorgt de digitalisering van je muziekcollectie ervoor dat die snel toegankelijk wordt en je gebruik kan maken van allerlei softwareprogramma’s.

Wat zijn de voorwaarden?

De gekopieerde muziek mag enkel worden gebruikt door de dj wiens naam en adres op de licentie vermeld staat. De dj moet ook zelf de originele dragers en downloads waarvan zij of hij kopieën maakt bezitten.

Hoe vraag je een dj-licentie aan?

Wil je een dj-licentie aanvragen, dan kan dat eenvoudig via eLicensing op de website van SABAM (https://www.sabam.be/nl/voor-gebruikers/muziek/dj-licentie). Eenmaal de factuur betaald is, wordt de dj-licentie per e-mail opgestuurd. Daarvoor dient een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 221.13 euro + 6% btw worden betaald.

Het jeugdhuis en de dj-licentie

Zijn er in jouw jeugdhuis jongeren die regelmatig met hun eigen computer komen draaien, dan is het aangeraden om in een intern dj-reglement het volgende op te nemen: “Medewerkers die met eigen materiaal muziek willen draaien in het jeugdhuis, mogen dat alleen als ze 1) enkel gebruik maken van de originele muziek of 2) ze over een persoonlijke dj-licentie beschikken, indien ze gebruik maken van kopieën”.

Wat is het verschil met de ‘jeugdhuislicentie’?

De jeugdhuislicentie verschilt in wezen niet zo veel van de dj-licentie. Het is eveneens een toelating om kopieën te maken van de (legaal verworven) muziekcollectie van het jeugdhuis. De licentie houdt in dat je kopieën van de muziekcollectie kan maken als

  • Het gebruik van de kopieën beperkt blijft tot het jeugdhuis of de aanpalende lokalen/zalen
  • Het jeugdhuis eigenaar is van de originele dragers/downloads waarvan de kopieën worden vervaardigd
  • De originele muziek in het jeugdhuis zelf bewaard blijft
  • Je jaarlijks een vergoeding betaalt

Meer over de dj-licentie en jeugdhuislicentie vind je hier: https://www.formaat.be/artikel/legale-muziek.

Heb je zelf nog vragen? Mail dan naar vraaghet@formaat.be.