02 oktober 2019
​Formaat werkte samen met De Ambrassade en de rest van het jeugdwerk een akkoord uit voor een deontologisch kader in het jeugdwerk.

Dit akkoord bundelt enkele principes zoals het universeel verdrag van de rechten van het kind met het belang van de vertrouwensband en de nood aan een eigen handelingskader of deontologische code voor elke organisatie. Lees hier meer over het akkoord en ga er mee aan de slag!