Krijg je een aanslagformulier voor onroerende voorheffing in de brievenbus, dan is dit wat je moet doen!

Jeugdhuizen zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing, een belasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. De meeste jeugdhuizen genieten automatisch van de vrijstelling. Dit gebeurt op basis van de gegevens op Jeugdmaps (www.jeugdmaps.be).

De werkwijze staat echter nog niet helemaal op punt. Het zou dus kunnen dat je toch nog een aanslagformulier toegestuurd krijgt. Krijg je een aanslagbiljet, teken dan binnen de drie maanden na ontvangst bezwaar aan om alsnog te genieten van de vrijstelling van onroerende voorheffing.

Dat doe je door te surfen naar http://bit.ly/2oLTssv. Voor meer info: vraaghet@formaat.be. Binnenkort krijg je ook meer informatie en een bijkomende oproep over Jeugdmaps. Hou je mailbox dus in de gaten.