23 maart 2018
DVDBK 2018 draait volledig rond impact. Impact is een breed begrip: het gaat over een merkbaar effect of invloed dat wordt uitgeoefend op iets of iemand.

Dat kan een persoonlijke, economische, sociale … impact zijn. Als jeugdwerkers proberen we een impact te hebben op het leven van onze jongeren. Op DVDBK 2018 verdiepen we twee centrale thema’s:

  • Hoe heb ik als beroepskracht impact op mijn organisatie en jongeren? Hoe kan ik deze impact vergroten of verbeteren?
  • Hoe realiseer ik een impact op mijn lokaal (jeugd)beleid, dat mee het kader vormt voor de jongeren waarvoor ik werk?

We vullen de dag met interessante workshops, experten en maken tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

>>> Inschrijven kan hier.