Studiedag Meetingpoints: jongeren/identiteit/islam - sprekers

1. Radicaal: what's in a name?

Radicaal zijn is ok? Waar ligt de grens? Wat is het verschil tussen radicalisme en extremisme? Deze vragen hebben we aan de jongeren gesteld. Benieuwd wat ze denken? Of wil je de familie van Syriëstrijders een gezicht kunnen geven? De mama van een Syriëstrijder doet haar verhaal uit de doeken.

Deskundigen:

  • Rik Coolsaet

… is hoogleraar internationale betrekkingen en hoofd van het Ghent Institute for International Studies (GIIS) van de Universiteit Gent. Hij is lid van het European Network of Experts on Radicalisation (ENER) en Senior Associate Fellow bij het Egmont Instituut.

  • Fatima Ezzarhouni

… is mama van 3 kinderen. Haar oudste zoon vertrok enkele jaren geleden naar Syrië. Sindsdien heeft zij er haar missie van gemaakt om te voorkomen dat andere families hetzelfde moeten meemaken. Ze richtte vorig jaar samen met andere lotgenoten de organisatie 'Jihad van de Moeders' op.

2. Clash of the gender... Fictie of gevreesde realiteit?

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen…nog eens een belangrijke ‘westerse’ waarde die onder druk lijkt te staan. Of dat wordt toch zo voorgesteld. Aan de zijlijn roepen moslima’s tevergeefs dat de hoofddoek een vrije, bewuste keuze is. We laten jongeren aan het woord over gelijkheid, rolpatronen, relaties en LGTB’s. We kijken eveneens naar bewegingen in het veld. Islamfeminisme en westers feminisme…bondgenoten of tegenhangers?

Deskundigen:

  • Samira Azabar

…is sociologe, activiste, feministe en lid van BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd)

  • Sofie Degraeve

…is woordvoerster en beleidsmedewerker bij Furia. Daarnaast is ze trekker van verschillende actieplatforms waaronder het platform ‘Vrij Spel - Kinderen Kiezen Wel’ en het Feministisch Sociaal-Economisch Platform.

3. Identiteit: van Allah tot Prada.

Moslimjongeren worden vaak als een homogene groep beschouwd. Achter de term moslimjongeren schuilt echter een ongelooflijke verscheidenheid in gedrag en houding. Ook het heersend beeld dat jonge moslims totaal andere interesses en leefstijlen? Wat zijn de trends in opvattingen en gedragingen van jonge moslims in Vlaanderen? Welke impact heeft migratie op hun identiteitsontwikkeling? Hoe banen zij hun weg door de verschillende culturen heen? Zijn ze echt zo anders?

Deskundigen:

  • Mohamed Benhaddou

…is psycholoog en coördinator van Moslim Advies Punt. Daarnaast zet hij zijn schouders onder Averroes vzw, waar men werkt aan identiteitsversterking van jongeren en interculturele dialogen stimuleert vanuit een waardige identiteitserkenning.

  • Ikrame Kastit

…is co-coördinator van Uit De Marge VZW situaties), bestuurder van de Kinderrechtencoalitie en lid van Decenniumdoelen. Ze is vooral bezig met de rechten van kinderen en jongeren, diversiteit, armoede en discriminatie.

4. Participatie? Als ik mag zijn wie ik ben.

Hoe vullen moslimjongeren het begrip participatie in? Goed presteren op school, aan vrijwilligerswerk doen, lid zijn van een vereniging, deelnemen aan verkiezingen,…Welke mechanismen zorgen ervoor dat sommige jongeren afhaken? Welke ambities koesteren ze en welke voorwaarden stellen ze aan participatie? We buigen ons over vrijetijdsbesteding, onderwijs, politiek en de arbeidsmarkt.

Deskundigen:

  • Ilias Marraha

…is stadswerker bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, oprichter en voorzitter van het netwerkplatform Muslinked, en overall sociale innovator die zeer bewust is van maatschappelijke vraagstukken.

  • Femke Hintjens

…is als projectmedewerker van Formaat, verantwoordelijk voor het openbloeien van JC Den Eglantier tot een multicultureel jeugdhuis en gemeenschapscentrum. Daarnaast heeft ze heel wat strepen verdiend in de hiphopscène.

5. Religie? Geen erfenis, maar bewuste keuze.

Welke rol speelt islam in het leven van moslimjongeren? Die rol lijkt niet bepaald kleiner te worden, zeker in vergelijking met de oudere generatie. Niet alleen komen ze op voor hun moslimidentiteit, maar blijken ze ook bewuster om te gaan met de islam. Welke invloeden hebben gezorgd voor deze tendens? Welke gevaren schuilen er achter deze verhoogde bewustwording en hoe bekijken jongeren hun beleving in onze Vlaamse samenleving?

Deskundigen:

  • Cherif Al Maliki

…is islamgeleerde en mede-oprichter van CEAPIRE, een expertisecentrum rond radicalisme en extremisme. Hij begeleidt geradicaliseerde jongeren en is onze theoloog van dienst tijdens de Meetingpoints.

  • Elke Vandeperre

…is coördinator van Motief vzw. Ze houdt van de uitdaging om langlopende emancipatorische en politiserende processen op te zetten met deelnemersgroepen en organisaties, op het snijpunt van levensbeschouwing en maatschappelijke uitdagingen.