Lidmaatschapsvoorwaarden

Door lid te worden van Formaat vzw gaat het jeugdhuis akkoord met de volgende voorwaarden:

Art. 1 Leden van Formaat vzw onderschrijven te handelen volgens de universele verklaring van de rechten van de mens.

Art. 2 Leden van Formaat onderschrijven de missie van Formaat. Meer specifiek bouwen leden van Formaat een werking uit conform de doelstellingen en principes van de jeugdhuismethodiek, meer concreet betekent dit minimaal:

  • De werking is in hoofdzaak gericht op de doelgroep kinderen en/of jongeren (met een bovengrens van 30 jaar, conform de definitie van jeugdwerk in artikel 2 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid).
  • Jongeren zijn aantoonbaar mede-eigenaar van de werking. Ze bepalen mee het beleid van de werking. Vrijwilligers hebben een bepalende stem.
  • De werking beschikt over een locatie waar open ontmoeting wordt georganiseerd. Iedereen is welkom. Lidmaatschap kan geĆ«ist worden maar iedereen die tot de leeftijdsgroep behoort moet eenvoudig lid kunnen worden.
  • De openingsuren zijn aangepast aan de momenten waarop de doelgroep gebruik kan maken van de infrastructuur.
  • De activiteiten zijn niet-commercieel van aard. Ze zijn met andere woorden niet gericht op winst maken. Opbrengsten van activiteiten worden aangewend voor het realiseren van het maatschappelijk doel van het jeugdhuis.
  • Het jeugdhuis neemt de nodige zorg op voor het welbevinden en de gezondheid van zijn medewerkers, vrijwilligers en bezoekers.

Art. 3 Indien aan de voorwaarden in artikel 1 en 2 niet wordt voldaan kan dit aanleiding geven tot uitsluiting van het lidmaatschap bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur van Formaat vzw.

Art. 4 Leden van Formaat met personeel in dienst van het jeugdhuis worden verondersteld voor hun ondersteuning en vertegenwoordiging als werkgever beroep te doen op Formaat. Ze sluiten vervolgens via Formaat aan bij Sociare (collectief lidmaatschap) en betalen hiervoor een jaarlijks bedrag per werknemer in dienst van het jeugdhuis (in 2019 bedraagt dit 21,65 euro). Dit bedrag wordt door Formaat doorgestort aan Sociare. Indien leden hun vertegenwoordiging zelf wensen op te nemen of via een andere weg hun vertegenwoordiging organiseren, dienen ze dit expliciet te melden aan Formaat bij aansluiting.