Groepslidmaatschap

Er zijn enkele koepelorganisaties aangesloten bij Formaat. Het gaat over organisaties die enkele jeugdhuizen onder zijn beheer heeft. De principes voor deze ‘koepelorganisaties’ om aan te sluiten, zijn dezelfde als deze voor de ‘single jeugdhuizen’. Tijdens een lidmaatschapsgesprek wordt nagegaan welke werkingen binnen de organisatie beantwoorden aan de criteria waaraan lidmaatschap wordt getoetst:

  • Vertrekt vanuit een locatie,
  • Vertrekt vanuit ontmoeting,
  • Eigenaarschap van jongeren staat centraal in het uitbouwen van de werking

Tijdens dit gesprek wordt ook nagegaan wat de motivatie is om bij Formaat aan te sluiten en wat de belangrijkste ondersteuningsnoden zijn binnen de organisatie.

Tijdens het lidmaatschapsgesprek wordt in samenspraak bepaald voor hoeveel werkingen de organisatie wenst aan te sluiten bij Formaat. Op basis daarvan wordt het lidmaatschapsbedrag als volgt bepaald:

  • Voor de eerste werking wordt het volledige lidmaatschapsbedrag (€199,76 in 2019) aangerekend.
  • Voor elke bijkomende werking wordt 50% van het lidmaatschapsbedrag aangerekend.

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met de werking om:

  • Lidmaatschapsbijdrage voor het volgende jaar te bepalen (werkingen kunnen fluctueren),
  • Ondersteuningsnoden te bespreken