Wetgeving buiten

Naast de geluidsnormen binnen, zijn er natuurlijk ook de buitennormen. Deze dienen om overlast naar de buurt te beperken.

Afhankelijk van in welke zone jouw jeugdhuis ligt, hoeveel ander randgeluid er is en het moment van de dag variëren deze normen. Voor meer informatie over de exacte buitennormen kan je terecht bij de milieuambtenaar van jouw gemeente.

Ongeacht hoe luid de muziek binnen wettelijk mag, nooit mag je buiten voor overlast zorgen. Dat is bij wet bepaald, maar zorgt ook gewoon voor een leefbare buurt. Daar kan alleen van afgeweken worden als het College van Burgemeester en Schepenen een uitzondering toestaat.

Klachten van buren over lawaai, het is ongetwijfeld iets waar ook jouw jeugdhuis af en toe mee te maken krijgt. Er zijn gelukkig heel wat maatregelen die je kan nemen om geluidsoverlast voor de buurt te vermijden of alleszins te beperken. Hieronder zetten we alvast een aantal tips op een rijtje.

Wat kan je doen binnen in het jeugdhuis?

Te veel lawaai buiten? De oorzaak van dat geluid ligt heel vaak binnen. Wat kan je er aan doen?

Organisatorische maatregelen

 • Het bestuur geeft het goeie voorbeeld. Wil je dat de bezoekers van jouw jeugdhuis zich niet luidruchtig gedragen? Zorg dan dat het bestuur, de barmedewerkers, dj’s en andere vrijwilligers zelf het goede voorbeeld geven.
 • Spreek de bezoekers van het jeugdhuis aan op storend gedrag. Vaak zijn jongeren zich er niet van bewust dat ze geluidsoverlast veroorzaken. Hen hier op wijzen, is dus het begin. Blijf vriendelijk, meestal werkt dat beter.
 • Neem maatregelen tegen storend gedrag op in het binnenhuisreglement. Zo maak je duidelijk dat dit deel uitmaakt van het beleid van het jeugdhuis. Hang het reglement op een duidelijk zichtbare plaats op in het jeugdhuis. Zo is iedereen op de hoogte.
 • Bepaal consequenties voor storend gedrag. Helpt een vriendelijk praatje niet? Bepaal welke maatregelen je neemt als bezoekers hun storend gedrag niet aanpassen. Neem die ook op in het binnenhuisreglement.
 • Geef klachten meteen door aan de bezoekers. Klagen de buren, laat dit dan weten aan de lawaaimakers. Het kan een motivatie zijn om hun gedrag aan te passen.
 • Zet het thema geluidsoverlast op de agenda van bestuursvergaderingen. Op die manier is het hele bestuur betrokken en kunnen extra maatregelen samen genomen worden. In elk geval worden de bestuurders zo bewustgemaakt van het probleem.

Fysieke maatregelen

 • Verspreid de luidsprekers over de ruimte. Als de luidsprekers niet in de hoeken hangen, is het geluid naar buiten toe minder sterk. Probeer ook zo weinig mogelijk bassen te gebruiken, dus zeker geen aparte baskasten. Plaats of hang de boxen ook trillingvrij.
 • Zorg voor een chill out ruimte. Een chill out ruimte is een rustige ruimte binnen waar de bezoekers even op adem kunnen komen en met elkaar kunnen praten. Zo vermijd je dat bezoekers buiten gaan en voor overlast zorgen.
 • Zorg voor een ‘sluis’ aan de ingang. Wanneer je met een ‘sluis’ werkt aan de ingang, heeft het geluid geen rechtstreekse uitgang naar buiten toe. Om de decibels nog beter te reduceren breng je best ook geluidsabsorberend materiaal aan in het sas.
 • Investeer in akoestisch glas. De ramen zijn akoestisch meestal de zwakste plek van het gebouw. Als je de middelen hebt, kan je dus investeren in akoestisch glas. Let op: gewoon dubbel glas is akoestisch zelfs slechter dan enkel glas omwille van de optredende resonantiefrequenties.
 • Hou de warmte buiten in de zomer met goeie isolatie. Zo moet je de ramen niet nodeloos openzetten. Want met open ramen, vliegt het lawaai naar buiten. Goedkope zonwerende rolgordijnen aan de ramen, kunnen al een heel verschil maken.
 • Een slechte akoestiek binnen is vaak een bron van geluidsoverlast buiten. Te veel gladde wanden zorgen voor veel weerkaatsingen en meer (ongecontroleerde) decibels in de ruimte. Laat gladde wanden of plafonds behandelen met absorberend materiaal. Zelfs kleine oppervlaktes kunnen al verschil maken. Een wandpaneel in kurk kan bijvoorbeeld al heel wat geluid absorberen. Ook gordijnen absorberen heel wat decibels, zelfs als ze open zijn.

Elektronische maatregelen

 • Schaf een geluidsmeter en/of begrenzer aan. De Vlaamse geluidsnormen verplichten je om een geluidsmeter of -begrenzer in huis te halen. Bovendien is het simpelweg een goede manier om bewust om te gaan met het geluidsniveau in het jeugdhuis.

Wat kan je doen buiten het jeugdhuis?

Organisatorische maatregelen

 • Hou tijdens fuiven ook buiten toezicht. Check af en toe hoe het zit met het ‘lawaai’ buiten. Babbel even met de bezoekers. Ze zijn er zich niet altijd van bewust dat ze de nachtrust van de buren verstoren. Probeer de bezoekers op zo’n moment te overtuigen om naar binnen te gaan.
 • Informeer de buurt over de activiteiten met een bewonersbrief. Grote activiteit gepland? Laat het even weten aan de buren. Zo laat je zien dat je rekening houdt met hen. En goodwill van jullie kant, zorgt hopelijk ook voor verdraagzaamheid van hun kant. Stuur eventueel ook een exemplaar van de bewonersbrief naar de lokale politie. Zo zijn zij op de hoogte van jullie goodwill.
 • Ga zelf even bij de buren luisteren. Organiseer je een fuif of optreden, ga dan tijdens de soundcheck even luisteren bij de buren. Zo weet je meteen of je te luid bezig bent en toon je aan de buurtbewoners dat je inspanningen levert om de overlast voor hen te beperken.
 • Gebruik een cool down systeem. Cool down wil zeggen dat de bezoekers nog een half uurtje iets kunnen drinken op het moment dat de muziek stopt. Zo voorkom je dat iedereen tegelijk naar buiten gaat en zo voor overlast zorgt. Je geeft bezoekers ook de tijd om hun oren te laten wennen aan de stilte. Zo zullen ze minder snel roepen als ze buiten komen.

Fysieke maatregelen

 • Hang tijdens de activiteiten extra affiches. Zet op de affiches leuke slogans die de jongeren aanzetten om niet voor overlast te zorgen. ‘Onze buren zijn al wat ouder, maar horen nog goed’ of ‘kleine kinderen moeten vroeg naar bed, sst!’. Je kan er ongetwijfeld zelf nog originelere bedenken.
 • Plaats een permanent bord dat bezoekers om stilte vraagt. Niet alleen tijdens activiteiten maken bezoekers lawaai, ook tijdens een gewone openingsavond kunnen de decibels soms de pan uit swingen. Zorg dus dat aan bezoekers altijd gevraagd wordt om niet voor overlast voor de buren te zorgen.
 • Een strategische rokersplaats en fietsenstalling. Laat rokers niet buiten voor de deur staan als je over een binnenplaats beschikt. Idem voor de fietsstalplaats. Als je de ruimte hebt, kies dan een plaats waar vertrekkende en aankomende fietsers het minste overlast veroorzaken voor de buurt.
 • Probeer te vermijden dat de buitenruimte omgeven is met grote glasramen of gladde betonwanden. Geluidweerkaatsingen kunnen zorgen voor een klankkasteffect. Zorg er ook buiten voor dat het geluid wordt gebroken of geabsorbeerd. Rieten of houten schuttingswanden en klimop zullen zeker helpen.
 • Probeer te vermijden dat het buiten té gezellig wordt. Zo kan je de bezoekers vragen hun drankje binnen te laten staan. Als service kan je een “drankjesparking” voorzien zodat het eigen drankje makkelijk teruggevonden wordt. Je slaat twee vliegen in één klap: je bezoekers blijven minder lang buiten staan en je hebt minder rommel op te ruimen nadien.
 • Pak het probleem bij de buren indien nodig structureel aan. Als het steeds dezelfde buur is die effectief overlast heeft dan kunnen structurele ingrepen nodig zijn. Zo kan de vervanging van het glas op de slaapkamer van de buur een investering zijn die het jeugdhuis voor zijn rekening neemt. Deze investering kost minder aan het jeugdhuis dan regelmatig een boete te moeten betalen voor geluidsoverlast.

Is jouw jeugdhuis goed bezig?

Formaat maakte een handige checklist rond geluidsoverlast.

Bekijk op een kernvergadering hoe goed jouw jeugdhuis bezig is en welke acties je eventueel kan ondernemen om geluidsoverlast te beperken.

Maar denk eraan: het verminderen van geluidsoverlast is ‘maar zo sterk als de zwakste schakel’. Dat betekent dat acties alleen zinvol zijn als je eerst de zwakste punten aanpakt. Begin met de financieel meest haalbare acties en belemmer zeker de open jeugdhuissfeer niet met te strenge regels en ingrijpende maatregelen.