Wetgeving binnen

Sinds januari 2013 zijn de nieuwe Vlaamse geluidsnormen in werking. In het kader van het gehoorschadebeleid werd ook de VLAREM-wetgeving aangepast. VLAREM staat voor Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder deze regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus zowel voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal als voor een festival in openlucht. En dus ook voor jeugdhuizen!

Enkel activiteiten die alleen niet-elektronisch versterkte muziek gebruiken (bv. een fanfare, symfonisch orkest of kamerorkest zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Bij activiteiten met gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

In de praktijk moet een jeugdhuis zich aan de beperkingen van één van de drie categorieën houden. De belangrijkste principes daarbij zijn:

  • Er wordt gemeten over een gemiddelde. Dat wil zeggen dat het geluid dus mag pieken (zowel boven als onder de norm), maar dat het gemiddelde na respectievelijk een kwartier of een uur onder de limiet moet blijven.
  • Er is een absoluut maximum van 100 dB(A)LAeq,60min. Niemand mag hier boven gaan. Zelfs niet indien je gebouw zo goed is geïsoleerd dat het ook dan geen geluidsoverlast veroorzaakt.
  • Per categorie zijn er voorwaarden en flankerende maatregelen.
  • Er zijn referentiemeetwaarden

Drie categorieën

Afhankelijk van hoeveel geluid je wil produceren, kies je voor een bepaalde categorie binnen de VLAREM.

  • een geluidsniveau van maximum 85 dB(A)LAeq,15min. = CAT. 1
  • een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq,15min. = CAT. 2 = VLAREM KLASSE III
  • een geluidsniveau van maximum 100 dB(A)LAeq,60min. = CAT. 3 = VLAREM KLASSE II

CAT. 1: Een geluidsniveau van maximum 85 dB(A)LAeq,15min.
Maximum 85 dB(A)LAeq,15min. is gemiddeld maximaal 85 decibel gemeten over 15 minuten. Wie hiervoor kiest heeft het gemakkelijk. Je valt dan in categorie 1 en moet niets doen. Wees je er wel van bewust dat je dan een ‘stil’ jeugdhuis bent. 85 dB(A)LAeq,15min. wil zeggen dat je geen fuiven, concerten of deejayavonden organiseert. Er speelt in jouw jeugdhuis enkel (stille) achtergrondmuziek.

CAT. 2: Een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq,15min.

Een maximum geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min. is gemiddeld maximaal 95 decibel gemeten over 15 minuten. Wie hier wil voor gaan moet wel iets ondernemen. Deze jeugdhuizen vallen onder categorie 2 en moeten éénmalig een melding doen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het jeugdhuis valt dan onder de bepalingen van VLAREM, meldingsklasse 3. Een akoestisch onderzoek is in principe niet nodig. Een meettoestel en/of een geluidsbegrenzer is wel nodig. Je bent immers verplicht om gedurende de volledige activiteit het geluid te meten, zowel voor elektronisch versterkte muziek als achtergrondgeluid. Wie liever niet meet, kan ook kiezen voor het installeren van een geluidsbegrenzer die zo is afgesteld dat de norm steeds gerespecteerd wordt.

Af en toe meer?

Wat als een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq,15min. over het algemeen wel goed is, maar je toch af en toe een echte muziekactiviteit wil organiseren? Je moet dan nog steeds geen milieuvergunning aanvragen. Je kan dan aan het College van Burgemeester en Schepenen een uitzondering vragen voor maximaal 12 muziekactiviteiten per jaar. Bijkomend kan dat ook voor muziekactiviteiten die plaatsvinden tussen 12u en 24u en niet langer duren dan 3 uur. Met andere woorden, als je hiervoor toestemming krijgt kan je twaalf fuiven of festivalletjes per jaar organiseren en nog een pak concertavonden. Tijdens deze uitzonderlijke activiteiten moet je wel een aantal extra maatregelen nemen.

  • Er moet een duidelijke visuele indicatie zijn van het geluidsniveau. Minstens de verantwoordelijke moeten kunnen zien hoeveel geluid er geproduceerd wordt.
  • Je moet het geluidsniveau van de activiteit registreren en minstens één maand bijhouden.
  • Je moet gratis oordoppen aanbieden.

Let wel op: deze uitzonderingen zijn gebonden aan de locatie. Dezelfde locatie kan dus maximaal 12 uitzonderingen krijgen, ook al is het een andere organisatie die de activiteit organiseert.

CAT. 3: Een geluidsniveau van maximum 100 dB(A)LAeq,60min.

Is een maximum geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min. in combinatie met de uitzonderingen voor jouw jeugdhuis nog niet genoeg? Dan kan je een milieuvergunning klasse 2 aanvragen (rubriek 32.1 VLAREM-I). Je valt dan onder categorie 3. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijg je toelating om zoveel muziekactiviteiten te organiseren als je wil. Je mag dan – in het beste geval – het absolute maximum van 100dB(A)LAeq,60min. produceren.

Opgelet! In de praktijk kan het maximale vergunde geluidsniveau onder de 100dB(A)LAeq,60min. liggen. Tijdens het akoestische onderzoek wordt namelijk gemeten hoeveel geluid je binnen kan produceren zonder de buitennormen te overschrijden en dus voor overlast te zorgen. Indien de infrastructuur dus onvoldoende isolerend of dempend is, kan het zijn dat de norm in de vergunning lager ligt dan het absolute wettelijke maximum. In vele gevallen is de geluidsisolatie van jeugdhuizen zelfs zo beperkt dat je vaak beter kiest voor een meldingsklasse 3 (categorie 2) die je toestaat om 95 dB(A)LAeq,15min. te produceren.

Een overzicht

Categorie

VLAREM

Maximale limiet (dB)

Gemiddelde gemeten over aantal minuten

Akoestisch onderzoek

Flankerende maatregelen

Uitzonderingen

1

/

85

15

Neen

Neen

12 per jaar
aan te vragen bij CBS

2

Melding klasse 3

95

15

Neen

Meten + registreren


en/of begrenzen

12 per jaar
+ onbeperkt aantal indien korter dan 3 uur in duur en voor middernacht gedaan
aan te vragen bij CBS

3

Vergunning klasse 2

100

60

Ja

Meten + registreren
+ gratis oordoppen aanbieden

12 per jaar
+ onbeperkt aantal indien korter dan 3 uur in duur en voor middernacht gedaan. Enkel indien limiet in VLAREM-vergunning lager ligt dan 100 (dB).

Aan te vragen bij CBS