Wat zegt de wet?

Alcohol -16

Je mag geen ‘dronkenmakende’ dranken schenken aan minzestienjarigen. Dat wil zeggen dat minzestienjarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn,…).. Van elke persoon die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien. Dat wil niet zeggen dat de verkoper het recht heeft om een identiteitskaart te vragen, maar hij mag wel een bewijs van leeftijd vragen.

Een alcoholverbod voor minzestienjarigen zou echter geen reden mogen zijn om dit publiek de toegang tot het jeugdhuis te weigeren.

Alcohol -18

Voor alle sterke drank, dus ook alcoholpops, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar. Sinds 2006 beslissen de gemeenten onder welke vorm ze een vergunning afleveren voor het schenken van sterke drank. Wil je toch alcoholpops, Pisang of jenever schenken, dan ga je het best bij de gemeente langs om inlichtingen in te winnen. Sterke drank hoort echter niet thuis in een jeugdhuis, zeker niet op de permanente drankenlijst.

Wat is sterke drank?

Aansprakelijkheid

  • Je mag geen alcohol schenken aan iemand die zichtbaar dronken is. Als de persoon minderjarig is, dan wordt de normale straf verdubbeld.
  • Het is ook strafbaar om een uitdaging die leidt tot dronkenschap voor te stellen of te aanvaarden.
  • Als je een zichtbaar dronken fuifbezoeker alcohol verstrekt en die persoon veroorzaakt achteraf een ongeval, dan je daar mee aansprakelijk voor worden gesteld. Als je hem in dezelfde situatie drank weigert, ga je uiteraard vrijuit.