Wat verandert er voor de jeugdhuizen?

Beleidsplan voor vier jaar

Het jeugdhuis dient een beleidsplan in voor een periode van vier jaar. Op 1 juni 2019 wordt er in deze vraag een concrete planning van de eerste twee jaren ’20 – ’21 en een rudimentaire planning van ’22 – ’23. In maart 2021 dienen de jeugdhuizen een voortgangsrapport en de concrete planning van de laatste twee jaren in. Maart 2024 volgt de laatste afrekening en de uitbetaling van het saldo

Een nieuwe prioriteit: sociale cohesie

Naast artistieke expressie en ondernemerschap wordt er een extra prioriteit opgenomen binnen dit decreet; sociale cohesie. Jeugdhuizen krijgen zo de kans om een brede waaier aan projecten in te dienen. Jeugdhuizen die nu inzetten op acties in de buurt of de publieke ruimte of inzetten op participatie en sociale actie krijgen nu een kans om dit te integreren in hun plannen.

In het beleidsplan kunnen drie aparte initiatieven of één geïntegreerd initiatief rond minstens twee van de prioriteiten opgenomen worden.

Een halftijdse beroepskracht met inhoudelijke taakstelling

Voordien was het genoeg om een administratieve of logistieke halftijdse medewerker te hebben. In dit decreet wordt gespecificeerd dat deze beroepskracht een inhoudelijke taakstelling dient te hebben.

Enveloppensubsidiëring van €100.000/jaar

Jeugdhuizen kunnen per jaar een enveloppesubsidie van maximum €100.000 aanvragen. Er kan zelf gekozen worden in welke mate het bedrag aan personeel -of werkingsmiddelen wordt besteed.

Digitaal indienen via KIOSK

Voor het indienen van de beleidsplannen zal er het platform KIOSK gebruikt worden. De afdeling organiseert hier zelf nog een infomoment over, waarvan we jullie zeker op de hoogte houden. Een gebruikershandleiding voor KIOSK kunnen jullie hier terugvinden.

Meer informatie

Het nieuwe decreet vind je hier.

Het departement cultuur, jeugd en media maakte ook deze FAQ.