Wat is ondernemingszin?

Ondernemen, ondernemingszin en ondernemerschap

Wanneer we over ondernemerschap praten, zien we meestal alleen de tastbare resultaten zoals een nieuwe zaak die geopend wordt door iemand die producten aan de man brengt. Maar alles wat daar aan vooraf gaat is minder duidelijk. De droom, het denkproces, het experiment, het mislukken, het overwinnen van hindernissen en moeilijkheden, de zoektocht naar gelijkgestemden, naar middelen, naar klanten, naar publiciteit, etc.

Die hele weg vóór iemand een ‘echte ondernemer’ wordt, is interessant terrein voor jeugdhuizen. Die lange weg start bij een jongere die er misschien nog nooit over heeft nagedacht om actie te ondernemen of om een project op poten te zetten. Ondernemerschap in jeugdhuizen gaat dus zeker niet over het opstarten van een eenmanszaak of vennootschap. Voordat iemand ondernemer wordt, moet hij of zij immers goesting krijgen om te ondernemen. Die goesting heet ondernemingszin.

Iedereen ondernemer. Maar wat betekent dat?

Ondernemingszin is een sleutelcompetentie die gaat over het bezitten van attitudes, kennis en vaardigheden die zelfontplooiing en actief burgerschap stimuleren. Het gaat over de goesting en de durf om iets nieuws te proberen en over de vaardigheden en attitudes die jongeren bijleren om de uitdaging aan te kunnen gaan om een eigen project of product uit te werken.

Een ondernemende jongere is in deze context met andere woorden zeker niet per definitie een toekomstige zelfstandige. Ondernemerschap ondersteunen bij jongeren in jouw jeugdhuis vertaalt zich eerder zo: de jongere wordt creatiever, weet van aanpakken, durft risico nemen, kan een project plannen, evalueren en bijsturen en als het mislukt opnieuw beginnen. Een project van zo’n ondernemende jongere kan product- of dienstgericht zijn en de effectieve opstart van een nieuwe zaak is maar één van de mogelijke resultaten van het voortraject in jouw jeugdhuis. Een fijne extra, maar zeker niet de hoofddoelstelling. Dat zelfstandig ondernemerschap (entrepreneurs) is immers maar één van de mogelijke verschijningsvormen van iemand die ondernemingszin heeft ontwikkeld. Want ook werknemers kunnen erg ondernemend op hun werkplek staan, dat noemen we dan intrapreneurs.

Ondernemerschap ondersteunen bij jongeren in jouw jeugdhuis start bij ondernemingszin. Het vertaalt zich in een jongere: hij wordt creatiever, weet van aanpakken, durft initiatief en risico nemen, kan een project plannen, evalueren en bijsturen. En wanneer het mislukt, durft hij opnieuw beginnen. Een initiatief van zo een ondernemende jongere kan zowel in individueel als in groep worden gerealiseerd. Vaak is het in de context van een jeugdhuis, waar jongeren onder vrienden samen zijn, een mix van die twee. Verder kan zo’n initiatief product- of dienstgericht zijn, plaatsvinden in het jeugdhuis of op andere plekken,… De zichtbare resultaten van ondernemerschap in jeugdhuizen zijn even divers als er jeugdhuizen en jongeren zijn.

Er is wel een duidelijke inhoudelijke lijn die in alle projecten terug te vinden is. Alle projecten ondersteunen jongeren in een bepaalde fase van hun ontwikkeling als beginnend ondernemer.